Září 2017

Jak to bylo doopravdy

2. září 2017 v 21:41 Politika
Jak to bylo doopravdy

aneb pohádkám nevěřte, jsou účelově zavádějící a bez nadsázky smrtelně nebezpečné.


Každý může začít podnikat? Teoreticky ano ale praxe je jiná. Nápad a odvaha k podnikání nestačí. K uskutečnění nápadu je nutný kapitál do začátku, než se peníze začnou vracet. Zavedení živnosti trvá 1 - 3 roky. Získat potřebné prostředky jen pomocí čistých, pracovitých rukou nelze a začít na dluh je jistá sebevražda, protože podmínky jsou nastaveny k likvidaci drobných živnostníků a středních vrstev. Neděje se to náhodně, ale cílevědomě. Je to promyšlená likvidace "lůzy", začarovaný kruh sebevrahů a bezdomovců. Možnostní rovnost je uškrcena bezvýchodností zaměstnanců, je znemožněna nedostatkem na straně jedné, a otevřená nemorálnímu nepoctivě nabytému nadbytku na straně druhé.


Věk je při hledání práce překážkou stejně jako barva pleti či nižší vzdělání. 50letý člověk je pro zaměstnavatele buď moc starý, nebo ještě ne dost starý, aby za něj nemuseli platit pojištění. Podnikatelé aby ušetřili na poplatcích, dávají zaměstnancům oficiálně poloviční mzdu a zbývající část vyplatí "bokem". Tím je ochuzován stát na daních a zaměstnanec nemá možnost doložit příjem. Není pak vhodným klientem v bance. Banky jdou na ruku špatným zákonům a platíme úroky a penále z neúnosných nákladů, které na nás nakládají.


Lepší by bylo splácet jednu větší půjčku, než několik malých. Na tu ale málokdo dosáhne. Minimální mzda by měla být tak vysoká, aby splňovala bankovní požadavky. Ale s příjmy, za jaké jsou lidé nuceni pracovat, jim žádná banka nepůjčí.


Nemajetný začínající podnikatel samozřejmě nemůže doložit dostatečný příjem, a když začne podnikat s malými půjčkami na pokrytí nejnutnějšího, tak dříve než začne vydělávat, výše splátek, daní a nákladů převýší příjem a končí zadlužený. Poslední ránu z milosti, aby se náhodou nestačil uchytit, mu zasadí stát zdaněním, zatímco tuneláři a zahraniční podnikatelé měli, nevím, jestli stále ještě mají, do rozjezdu daňové prázdniny.


I velkoobchody mají dvojí metr. Když nakupuje ve velkoobchodu majitel marketů anebo drobný živnostník, pro každého je jiná cena za stejné zboží. Kdo nakupuje ve velkém po paletách do kamionu, nakupuje za symbolické ceny, zatímco pro drobné živnostníky je cena taková, za jakou ten velký prodává. To potom je snadné lákat zákazníky na slevové akce. Ale ten, kdo nakupuje v malém, může klidně nakoupit v super marketu, cenově to vyjde s velkoobchodem na stejno, nelze ale draze nakupovat a levně prodávat.


Ve všech odvětvích jsou nerovnosti mezi majetnými a chudými a živnostníci houfně krachují. A po neúspěšném podnikání, když pak člověk potřebuje splácet dluhy, chce dělat, chce splácet, jenže placenou práci nenajde, penále rostou, dluhy se zvětšují, a z této finanční pasti není úniku.


Aby uniknul pohromám exekucí, bere si alespoň ty malé půjčky na zaplacení nejnutnějšího s marnou nadějí, že se vložené peníze vrátí, a penále (za zdravotní a sociální pojištění, nájem a další) zatím narostou do závratných částek. Ve snaze zachránit střechu nad hlavou jsou pak lidé nuceni obracet se k lichvářským nebankovním společnostem, jejichž pomoc spočívá v tom, že chudý je pak bezdomovcem. Vysoké úroky, směnka a exekutorský zápis, vysoké poplatky předem. Spoléhá se na to, že nebankovní klient jinou šanci nemá, teče mu do bot, tak si tento poplatek od někoho půjčí. Že pak půjčku třeba ani nedostane, to už se lichvářů netýká. Hlavní je, že zaplatil.


Diktatura obohacující se menšiny na úkor většiny je příčinou rozkladu posledních zbytků morálních hodnot. Nespravedlivé zákony nutí lidi podvádět a krást. Komunistické úsloví: "Kdo nekrade, okrádá sebe a svoji rodinu" naplno zlegalizoval až kapitalistický systém. Bez zábran se okrádáme a zabíjíme zákonem džungle. Finanční magnáti nám potřebují vnutit současný zhoubný způsob života jako jediný přijatelný řád pro lidskou společnost, neboť v takových podmínkách se schová každá špatnost za svobodu slova, svobodu podnikání. Prázdné chátrající domy a byty a lidé na ulici bez střechy nad hlavou! Krade se beztrestně v rámci individuálních schopností a možností a pro oběti spravedlnost neexistuje. Výsledkem je rozvoj narkomanie, kriminalita, korupce, prostituce, psychické deprese, bezdomovci, vraždy, sebevraždy, zhoršování ekologie, vymírání lidstva.

Ano, dluhy se mají platit. Ale tak, aby dlužník měl zákonem podložené právo své závazky hradit a normálně žít, aby se nemohla vymáhat částka mnohonásobně vyšší než skutečný dluh.

Na všechny stejně spravedlivý metr, na dlužníky i na exekutory! Loupeže na bezbranných budou už konečně vyšetřeny a potrestány? Budou uhrazeny náhrady škod, které způsobili a dosud působí nejen exekutoři ale i vládní představitelé, kteří tvoří zákony, umožňující likvidaci občanů?

Souhrnná zpráva o stavu České republiky očima jejích občanů.Několik čísel dokládajících, že skutečnost je mnohem horší, než by se z textu této zprávy mohlo zdát:

•69 % pracujících nedosahuje průměrné mzdy

•500 tisíc občanů trpí chronickými depresemi

•1 milion lidí žije na hranici chudoby či pod ní, další 2 miliony těsně nad ní

•9 % občanů se už neobejde bez hmotné pomoci jiných (zejména matky s dětmi, senioři, bezdomovci)

•desetitisíce dětí se samy a dobrovolně nabízejí na sociálních sítích k nejrůznějším sexuálním službám, důvod - téměř výhradně nedostatek peněz

•na 600 tisíc osob je uvalena exekuce (budeme-li považovat za postižené i rodinné příslušníky, dostáváme se ke 2 milionům, tedy k pětině populace!)

•30 tisíc občanů žije na ulici, dalších 70 tisíc je bezprostředně ohrožených ztrátou střechy nad hlavou

•žebráci jsou v každé větší obci, každý kontejner s komunálním odpadem je (zejména v sídlištích) denně navštěvován až několika desítkami sociálně vyloučených občanů

•ročně spáchá a dokoná sebevraždu cca 1.600 občanů (cca 1,5 % úmrtí) a trend má trvale vzestupnou tendenci; hlavním důvodem jsou neudržitelné finanční podmínky.


Armáda spásy: Lidí na ulici přibývá. Ohroženi jsou také senioři
"Praha - Meziroční nárůst lidí bez domova je podle odhadů Armády spásy 7 procent. Příčinami jsou ekonomická krize, nedostatek finančně dostupného bydlení a extrémní předluženost domácností. Ztrátou domova jsou nejvíce ohroženy rodiny samoživitelů, rodiny závislé pouze na jednom příjmu a lidé, kteří žijí sami. Pokud přijde dlouhodobá nemocnost, třeba jeden dva měsíce, nebo ztráta zaměstnání, tak ti lidé nemají připravenou finanční hotovost do budoucna a můžou velice jednoduše přijít o bydlení.


Do budoucna budou statisticky další nejvíce ohroženou skupinou senioři. Už dnes často končí na ulici staří lidé, kteří nejsou schopni zaplatit stále se zvyšující nájmy. Máme hodně případů lidí, kteří se na důchod stěhují do svých chatiček, kam třeba dříve jezdili na víkendy, což není dobré, protože jsou pak odloučení od běžných služeb. Tento trend bude určitě narůstat, a také v dalších zemích západní Evropy patří senioři do skupiny nejvíce ohrožených chudobou.


Nová koncepce pro bezdomovectví, kterou nechal vypracovat pražský magistrát, uvádí, že do roku 2020 by se počet lidí bez domova v metropoli mohl ztrojnásobit. Odhady hovoří o 13 tisících lidí, kteří budou žít na ulici. Velice těžko by se sháněly prostředky na zajištění těchto služeb, protože už nyní je to velice náročné. V současnosti žije v Praze podle odhadů zhruba 4 000 lidí bez domova. Kapacita azylových lůžek je kolem sedmi set. Také další města staví pro bezdomovce vyhřívané stany, přesto za poslední týdny vysokých mrazů zemřelo v Česku na ulici nejméně 23 lidí, nejvíce v Praze."


Prázdné domy a pro lidi kotce?

Vláda České republiky nevidí, neslyší protesty a dál kryje gigantický byznys s dluhy a je součástí systému umělého zadlužování občanů ČR a vymáhání výpalného v podobě lichvářských exekucí a postupně přizpůsobuje všechny nové zákony ve prospěch soukromých exekutorů a tím ohrožuje životy lidí, ekonomiku státu a bezpečnostní situaci v Evropě. Bylo by naivní ještě doufat, že při pokračování tohoto systému a stavu by volby mohly něco změnit.


Podle vědeckých poznatků,

"mezi vysokými politiky a manažery je mnohem vyšší procento nebezpečných psychopatů, než mezi vězni ve federální věznici USA. Oni sice jsou nesmírně vzdělaní, inteligentní, jazykově vybavení, dokonale oblečení, ale současně draví, bezohlední a bezcitní. Bestie. Jim chybí kus mozku, což je doloženo nukleární magnetickou rezonancí, chybí jim mozková centra, která jsou rozhodující pro svědomí, soucit, zodpovědnost a spolupráci. Toto je vědecky podloženo a lidské tragédie jsou toho důkazem.


Vím, že před Všemohoucím Bohem, který umí probudit k životu kámen, pro věčný život zatraceni nebudou, když se k Němu v pravdě obrátí a Bůh jim dá svého Ducha.


Ale "Dobrý duch lidstva je vyzván na souboj. Tato skutečnost se už nedá zastírat nebo přebarvovat na růžovo. Je nejvyšší čas, aby si kulturní lidstvo uvědomilo, co je podstatné, a podrobilo důkladné diskusi mimo jiné otázku bytí a nebytí."


A církev?

"Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel." (Jan 2:15)


Příčinou absolutního rozkladu lidskosti jsme my věřící. Člověk a svět hnije, protože církev neslouží Bohu a bližním v pravdě, ve jménu Ježíše. Úkolem církevních představitelů je následovat Ježíše, a jeho skutky, na které nemocný člověk a svět čeká, v moci Boží podle evangelia, ukázat osobním příkladem.
Kardinál Dominik Duka přivítal v arcibiskupském paláci na Pražském hradě NĚKOLIK STOVEK bezdomovců. V sídle pražských arcibiskupů pořádá katolické hnutí Komunita Sant'Egidio na Boží hod vánoční pohoštění už PODESÁTÉ, na jiných místech už POŠESTNÁCTÉ. Pohostila tak už TISÍCE LIDÍ.


Popřál jim požehnané Vánoce a aby ve zdraví přežili zimu. "Přece jen mrazy ještě přijdou. Zima nám ještě ukáže, že není jenom tak. Přeji vám, abyste všichni našli možnost ubytování," dodal Duka s tím, že na jednáních s vládou se bude snažit prosazovat nějaké legislativní řešení bezdomovectví a zakotvení postavení organizací, které jim pomáhají.


Ano, je třeba mírnit zhoubné důsledky. Ale uspořádat jednou za rok o Vánocích hostinu? Vykoupat a ostříhat bezdomovce, aby nesmrděl?


"První věc, kterou chceme, je dát člověku důstojnost"

Umím si představit tu důstojnost, vyleze bezdomovec ze škarpy, zadarmo ho ostříhají, vykoupou a zase do škarpy nebo do kanálu zaleze.


Kdyby si papež František zacpal na chvilku nos a nedýchal, než bezdomovec kolem něho přejde, tak je to zadarmo. A náklady na sprchy, holičství a holiče by bylo lepší investovat do ubytování. Třeba přímo ve Vatikánu. A také v klášterech, nacházejících se po celém světě, by bylo možné pečovat o bezdomovce a tím dokázat, že to s láskou k Bohu a bližním myslíme vážně. Víra bez skutků je mrtvá a mluvit o Boží lásce ze závětří svého pohodlí není totéž, jako doopravdy milovat. A když klášter, tak pouze ve smyslu modlitby, služby, a práce. Lidé pod mostem a mnohé klášterní pevnosti slouží k čemu? Ježíš odcházel modlit se do ticha, aby plný Ducha svatého se vracel a sloužil potřebným, toto naučil i své následovníky. Ale neutekl ze světa do žádného klášterního řádu. A i kostely by se při trošce dobré vůle daly využít prakticky. Místa by bylo v těchto pevnostech nejen u nás ale po celém světě dost.


Kdo jiný by měl světu osobním příkladem ukázat, co znamená milovat Boha a bližní? Až bude Ježíš v pravdě vyvýšen, všechny lidi přitáhne k sobě. No nemůžeme přece my věřící očekávat, že Boží království ve světě uskuteční vláda a politici.

A kdo je a kdo není bezdomovcem? Bezdomovec je ten, kdo nikoho nemá a nemá ani kde spát. Těmto opravdu potřebným by pak neměli zabírat místo ti, kteří své blízké a své domovy nezodpovědně opustili. Poučit je, naučit je žít v pravdě, aby se vrátili domů ke svým blízkým s pokorou, poslušně plnit své povinnosti na svém místě, podle pravidla míry, kterou nám Bůh odměřil. A toto je prostor a šance pro církevní představitele a věřící.

Papež František dokáže ke dni modliteb proti nelidským zločinům, proti obchodování s lidmi, násilí na ženách a sexuálního vykořisťování srazit na kolena a sepnout ruce k modlitbám jedné třetině lidstva. Obdivuhodné, ale samo o sobě jen prázdnou vírou bez skutků, tak jako nestačí jen říct: "Jděte ve jménu Páně a najezte a zahřejte se, ale je třeba postarat se. Když neodstraníme příčinu zla, ani modlitba ani charita bezmocným plácáním se v důsledcích nic nevyřeší.


Stateční tedy a silní církevní představitelé, nebo také bezcitně otrlí, příčinou chybějících mozkových center, rozhodujících pro svědomí, soucit, zodpovědnost a spolupráci?