K horám

24. října 2015 v 17:54 |  PolitikaOna ta nenáviděná Angela možná má obyčejný lidský strach, je to jen slabá žena, nevíme, kdo ji obelhal, kdo jí co slíbil, čím jí kdo pohrozil, a ona se bojí, proto možná kolaboruje s nepřítelem, ve snaze zavděčit se, domluvit se s nimi v dobrém, aby zabránila nejhoršímu. A je přesvědčena, že to je jediné možné mírové řešení aniž by jí strach dovolil pochopit, že ustupovat zlu znamená šířit zlo, že tím nenapravitelně poškozuje nejen Německo ale celou Evropu.
Odvěký boj dobra a zla je bojem proti mocnostem a silám temnoty. A když už rozum neví, kudy kam, víra, naděje a láska dává křídla k vítězství dobra nad zlem vždycky.


Člověk stvořený k obrazu Božímu není loutka podřízená něčí vůli, ale dostal schopnost Boha tvořit pomyšlené z ničeho, myšlenkou, touhou, slovem i skutkem. Existují sice energie schopné pohybovat časem a spojovat do jediného řetězce různé události pro dosažení určitého cíle, stoprocentní náhody ale nejsou. Náhody jsou programovány. Hlavním programátorem člověka však jsou jeho vlastní přání. Když uvěříme v konec evropské civilizace, čeká nás otroctví. Pouze přání a usilování člověka zapíná ten anebo jiný program. Člověk je vládcem všech vesmírných energií. Čím je cíl podstatnější a světlejší, tím více světlých sil bude zapojeno k jeho splnění. Je-li cíl temný a sobecký, pak se zapojí do práce temné síly. Svými myšlenkami a přáními jim dá člověk možnost konat. A o tom je osud.


Můžeme, mohli bychom, společnou myšlenkou budovat život v celém vesmíru, kdyby degradace lidského vědomí, nedostatečná čistota úmyslů při vysoké úrovni vědomostí a možností, nepřiváděla lidstvo k planetárním katastrofám. Starodávné pověsti mají v sobě pravdu, že se udály mnohé záhuby lidí potopami, mory a mnohými jinými pohromami, při kterých zůstával naživu jen malý zbytek lidského pokolení. Tak se to opakovalo mnohokrát v průběhu miliard pozemských let. I teď může dojít ke katastrofě. Ďábel a jeho zlí andělé k tomu pracují, ale Ježíš už přece zvítězil. A právě teď je tady to období života, na které "andělé jsou žádostiví patřiti" (1. Petrův 1, 12). Celé nebe čeká se zatajeným dechem, zda člověk konečně pochopí svou podstatu a své předurčení.

"Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný bůh, mimo Tebe, učinil něco pro toho, kdo na něj čeká." (Izajáš 64:3)


Spravedlivá touha čistých úmyslů, podložená nezištnou ryzí láskou k druhým, nikdy nezůstane nenaplněná. Naše malá zem může ještě světýlkem ve tmě ukázat směr národům všem, skrze každého jednoho člověka, každý na svém místě, nebojte se, nepochybujte, a věřte.


"Až uvidíte vojskem obležený Jeruzalém, utíkejte k horám …" (Matouš 24:19, Marek 13:17, Lukáš 21:23)


"Však budu s tebou" - to je ta hora Boží.
Každý hříšník až do posledního okamžiku svého života má šanci pokání, to znamená obrátit se od zlého k dobrému, a napravit sebe, jako apoštol Pavel po prvním Božím zjevení učinil. Mohamed však, aniž by se obrátil, právě pod vlivem zjevení, vytvořil vražedně ďábelskou ideologii zla, bez úcty k životu, k uskutečnění celosvětového islámského kalifátu, nadřazeného všem.


Židé nebyli samozvaným ale skutečně Bohem vyvoleným národem. "Dnes už ale není rozdíl mezi lidmi, pro nás pro všechny je jeden Bůh" Pán všech, štědrý ke všem, …." (Římanům 10:12)


"Mojžíšská víra", "izraelitská víra", "židovská víra", od 19. století Judaismus -náboženství vyvoleného židovského národa - Izraele.


"Řekl jsem si: Je to lid bloudící srdcem, k mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl: Nevejdou do mého odpočinutí!" (Žalmy 95:11)


Abel, Noé, Abraham, Izák, Jákob, Jozef, Mojžíš, Raab nevěstka, Gedeon, Samson, Jefta, Davidovi, Samuel a proroci, ti všichni svědectví dosáhli vírou, a neobdrželi zaslíbení, protože Bůh něco lepšího nám obmýšlel, aby oni bez nás nepřišli k dokonalosti.


Bůh je Bohem živých a vyvolený židovský národ je nám dnes oblakem svědků, zástupy andělů a svatých prvorozených, kteří spolu s Kristem a jeho očekávaným druhým příchodem nám teď pomáhají ke spáse, to je katolická, ne Římskokatolická ale katolická, tedy všeobecná, pro nás zatím ještě neviditelná Církev andělů a svatých. Proto jsou skončeny dny pokání pro všechny svaté, pro ostatní však doba obrácení trvá až do konce věků.


"Vyjděte z Babylonu", neznamená nic jiného, než: čiňte pokání, a napravujte SEBE a své porušené vztahy s nejbližšími. Plňte si své povinnosti a své bližní nenapravujte násilím, ale vlastním, příkladným, následování hodným životem.
"Pane Mohamede Abbasi, přestaňte chtít diskriminovat naše obyvatelstvo. Přestaňte nás urážet!!! Pokud se Vám u nás nelíbí naše pravidla, tak odejděte. Vaše tresty jsou nelidské. Váš postoj k ženám mne uráží, protože diskriminuje všechny mé spoluobčanky.


Vážení zákonodárci. Jak je možné, že není zákon, který zakazuje šíření takové knihy, která propaguje výše zmíněné? Jak je možné, že si nějaká skupina lidí dovoluje prosazovat a šířit hnutí náboženství, které porušuje zákon?


Jak je možné, že dopustíte, dopustíme, aby někdo shazoval naše právo a veřejně hlásal, že chce vlastní = že to naše je špatné?


proto opět vyzývám naši vládu, aby učinila opatření, které zabrání prosazování diskriminačního a nelidského práva. A jestliže už na to naše paragrafy stačí, tak aby bylo takové prosazování trestáno a cizinci, kteří ho prosazují, byli vyhoštěni.


A na závěr žádám vládu, aby mne a ostatní obyvatele ČR přestala diskriminovat. Tím že někdo může porážet naprosto neetickým a bolestivým způsobem zvířata a ostatní ne, je totální diskriminace všech ostatních. Stejná práva pro všechny. A protože týrání zvířat z náboženského důvodu je naprosto nesmyslný důvod, tak žádám min. zemědělství, aby přestala podporovat týrání zvířat a neudělovala výjimky. Pokud někdo nemůže jíst maso, které bylo získáno bezbolestnou smrtí zvířete, tak může být vegetarián. Nikdo ho nenutí, aby ho jedl."


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama