Září 2015

Je nejvyšší čas

30. září 2015 v 9:56 Politika

zaplnit Letnou. Ale sama ji nezaplním. Jsem žena. Jsem žena a nejlépe je mi doma. Ale bezpečí a teplo domovů se otřásá v základech.


V minulém režimu u nás v ČR Arabové bydleli, studovali, pracovali a oboustranně absolutně žádný problém. ALE. V minulém režimu oni spolu s námi, stejně jako my, zadarmo studovali. A oni jako my všichni jsme pracovali a bydleli. Nejen oni, ALE I MY! I MY! A nikdo nikoho nevyháněl z domu na ulici, nikdo nespal s krysami v kanále! Byli jsme v řádu rovnocenní lidé - hosté a domácí.


Stop násilí, nenávisti, nespravedlnosti, diskriminaci a rasismu!


Nejsem vůdčí osobnost. Nejsem politik. Nejsem bojovnice, vraždit neumím. Jsem žena a bytostně potřebuji oporu silných bezpečných paží, jako znásilněná země potřebuje oporu a sílu bezpečí rovných, chytrých, statečných Zemanů, Klausů, Konvičků, Hamplů, Okamurů a dalších a dalších sebevědomých statečných zprava i zleva, všech společně. Nejednota je překážkou k vítězství života nad smrtí."Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele."
(Jan 15:13)


Z lásky k dětem a dětem jejich dětí volám a prosím naplňme Letnou. A půjde s námi do toho celá Evropa a celý svět. Vždyť oni všichni té nespravedlnosti už mají také dost.Imigranti v diskuzi

22. září 2015 v 16:06 Politika


"my s tím nic neuděláme"

"Nepravda, jsou připraveni lidé, materiální pomoc, psychosociální pomoc, peníze bydlení, reálně se již dávno pomáhá."

Nepravda? Chápu, byznys je byznys, na ubytování uprchlíků jsou dotace, pomoc našim bezdomovcům by byla zadarmo.- "oni se mezi sebou nedomluví"

"Kdo jsou ti "oni"?

Ti "oni", to jsou ti u koryta.


- "Lidé, bojující o přežití neuvěří už planým slibům politických stran, dokud předem neuslyší a neuvidí jasný konkrétní srozumitelný projekt, hodný veřejné občanské podpory."

"Kdo bojuje o přežití? Znáte někoho, kdo by v ČR umíral hlady, protože fakt nemá nárok na žádnou sociální podporu?"

Ano,… znám….

A i v Praze žije na ulici asi 5 000 lidí. Bezdomovectví ale ohrožuje mnohem širší skupinu lidí. Více než 1 600 000 žije v chudobě a u 400 000 je to chudoba extrémní. Ztratit stálé bydlení v takové situaci není složité.

Nižší střední třída je ohrožena ztrátou bydlení, problematika ztráty domova se týká už i nižší střední třídy. Počty těch, kdo skončí na ulici, stále stoupají.


"Projektů je hafo, kvalitních, srozumitelných (Diakonie, Charita, Červený kříž...) a jsou veřejností podporovány."

Běžte si to na chvilku zkusit v roli jako že bezdomovce, kapacita ubytování je vesměs plná. Ano, pražští členové ČCE vaří pro lidi na ulici každou středu polévku.

Polívku ve středu. Ale co ve čtvrtek? A v úterý? A v pátek a v sobotu a v neděli a v pondělí?

A co když bude pršet? Koupíme jim deštník? A až bude padat sníh, tak třeba rukavice nebo čepici. Pane Bože, my jsme tak milosrdní a dobří.

Co tak vyhlásit ještě třeba i sbírku na kradené děti, u nás i v zahraničí. Koupíme jim mobil a hamburgra.


Už i papež František z toho chaosu zmagořil. "První věc, kterou chceme, je dát člověku důstojnost"

No, představte si tu důstojnost, vylezete ze škarpy, zadarmo vás ostříhají a vykoupou a zase do té škarpy nebo do kanálu zalezete.
- "Politický systém, který produkuje zlo, nás před zlem neochrání."

"Bezobsažné nic neřešící klišé"

Bezobsažné? Ne tak docela anebo jak pro koho. Na lžích, krádežích a vraždách je postavený celý tento vládnoucí systém. Mediální manipulace je lež, lichva je krádež, válka vraždění, zrada vlastních občanů se podobá smilstvu a na lichvářské bázi dluhů funguje celý tento systém tento likvidací národů a v nich i jedinců. Banky jdou na ruku špatným zákonům a platíme úroky a penále z neúnosných nákladů, které na nás nakládají proti desátému přikázání: "Nepožádáš statku bližního svého."


"My ekonomičtí nájemní vrazi jsme byli zodpovědní za vytvoření tohoto globálního impéria. Pracujeme mnohými způsoby. Říká John Perkins. To co nejvíc děláme je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zaujímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku skrz světovou banku nebo její sesterskou organizaci. Ty peníze ale nikdy nejdou zemi samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi. Elektrárny, průmyslové parky, přístavy. Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi ale a jejím občanům zůstane na pleci obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že je nesplatitelný. A tak v určitém stádiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové a řekneme jim: Dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh… Prodejte nám vaši ropu levně nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák, hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů, donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky apod. jsou prodané do rukou amerických nebo multinárodních korporací. To je typický způsob, jakým ve světě operuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Uvalit na zem dluh tak velký, že ho nedokáže splatit. A potom nabídnout přefinancování tohoto dluhu s tím, že zaplatí ještě větší úroky. Tyto podmínky v podstatě znamenají, že dotyčná země musí rozprodat svoje zdroje. Často to zahrnuje instituce poskytující sociální a veřejné služby, někdy školství, systémy výkonů trestu, systém pojištění. Všechno jde zahraniční korporacím. Je to dvojité, trojité, čtyřnásobné sevření. … To není na styl konspirace. Tito lidé se nepotřebují setkávat a kout pikle. Všichni pracují na jediném cíli, a tím je, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na sociální a environmentální dopady. Tento proces manipulace ze strany korporatokracie prostřednictvím dluhů, podplácení a politických převratů se nazývá Globalizace."


Ohledně exekutorského průmyslu toto proběhlo nedávno v Britských listech:


"Myšlenka je to jednoduchá: Potřebujeme jednoho, nebo několik právníků, ideálně znalých zákonodárství Evropské unie, kteří by zpracovali dva tři nejdrastičtější případy obětí českých exekutorů a na jejich základě žalovali Českou republiku u evropského soudu pro lidská práva za hrubé porušování lidských práv těchto občanů.

Podnikli jsme v Britských listech v této věci dvě akce: Vyhlásili jsme čtenářskou finanční sbírku na podporu exekutorského projektu, i když nezastíráme, že peníze, které kdy můžeme vybrat, mohou být jen velmi krátkodobou záplatou pro jakoukoliv právní akci mimo hranice České republiky - náklady soudních procesů tohoto druhu mohou jít do milionů euro. Nicméně byly případy, kdy občan úspěšně žaloval u Evropského soudu svůj vlastní stát - například v Polsku, kde ženy vysoudily změnu zákona a odškodné za nezákonný zákaz interrupce i u nemocných lidí, které uvedlo těhotenství do ohrožení života.

Jak pravidelně uvádíme ve výkazech účetnictví Občanského sdružení Britské listy, na exekutorský projekt se vybrala částka 156 375,59 Kč, která je stále k dispozici.

Druhou naší akcí byl pokus dát dohromady skupinu právníků, která by nalezla požadované dva nebo tři případy do nebe volajících obětí a byla ochotna jít s těmito případy k evropskému soudu."

Nevím, jaké je pokračování, ale zdá se, že úmysl sehnat neúplatného právníka se smyslem pro spravedlnost se nepodařilo.


"Nový nastávající řád nemůže být znovu postaven na konkurenci stran, nýbrž na spolupráci v jednotě všech politických i náboženských stran, zleva, zprava i uprostřed, kteří už toho všeho máme akorát tak dost!"

"Další prázdné bezobsažné klišé."

Slyšel jste někdy o knize s názvem Bible? Kdybyste se do ní občas podíval, tak možná i pochopíte význam slovního spojení "spolupráce v jednotě Ducha" a o tom je Boží království už tady na zemi. Totiž kde je roztržka, tam není Bůh. Proto rozdělená církev neplní už své poslání. Církevní představitelé místo následování Krista honí peníze nebo vlastní ego, mnohdy obojí, proto svět je jaký je.


- "Stop bezdomovectví"

"Máte řešení? Potkávám je v kostele několikrát týdně, nestojí o to změnit svůj život."

Aha, jim se to líbí, nechat svůj dům lichvářům a jít si lehnout do škarpy. A všech těch 5000 pražských bezdomovců Vám do kostela chodí říkat, že toto je to jediné, co jim chybělo ještě ke štěstí.

A řešení? No ano, "stop vládě zločinců, lichvářů, zlodějů a vrahů." Spravedlivé zákony na základu přikázání lásky, že kdo lže, krade a zabíjí je zločinec, ale toto je pro Vás "jeden hámot za druhým". Jak říkám, zkuste někdy otevřít tu Bibli. Jestli ji doma nemáte, dala bych Vám ji třeba na Vánoce anebo k narozeninám.

Chudoba není otázkou charity ale ekonomického systému pravidel, spravedlivých zákonů, postihujících místo obětí zákonem chráněné příživníky, kteří na chudých, slabých, podvedených, starých a nemocných se zcela legálně zločinným způsobem obohacují a beztrestně je obírají o všechno.

Největším zločincem je státní moc. Vysoké úroky, penále a exekuce na minimální platy běžných zaměstnanců, na invalidní důchody, a na jejich střechy nad hlavou, jsou předpokládaným zdrojem zisku, proto vytvořit co nejvíce dlužníků je záměrem.

Těm, co unesou bezvýchodnost exekutorských pasti a neskočí pod vlak, postavíme v zimě zase stany a uvaříme jim čaj nebo horkou polívku. "Jsme přece dobří, umíme si pomáhat."


- "stop vládě zločinců, lichvářů, zlodějů a vrahů."

"Víte-li o zločinech, krádežích, vraždách, pak je Vaší občanskou povinností je nahlásit. Nevíte-li, jde opět o prázdné bezobsažné klišé, navíc hraničící s pomluvou."

Vím, a nejen já, vědí mnozí, ale kdo z nich si myslíte, že má takové příjmy, aby si bez sebezničení mohl dovolit sponzorovat advokáty? Ale nepodělit se o zkušenosti a mlčet by znamenalo se zlem souhlasit.

Zadlužení ať lehkomyslně vlastní vinou či nepřízní osudu jako je např. nezaměstnanost, nemoc, rozvod, apod., upadají do dluhových pastí a pokud se někomu zadaří ze spárů státem chráněné mafie, na základu fakty podložených důkazů vyváznout, zloději zůstanou nepotrestáni a okradený i tak přijde ještě o pěkný balík peněz za advokáta, mnohdy o všechny úspory ale aspoň že manželé mají pak přístup ke svým vlastním příjmům ze zablokovaných účtů, které bezostyšně až k naprosté likvidaci člověka odsávají státem chránění zločinci. Ale ne každému se to podaří, najít schopného advokáta je veliký problém a málokdo ze za dlužených si to může dovolit, pak končí na ulici a exekutoři jsou zároveň i obchodníky s uloupenými nemovitostmi.

Ano, dluhy se mají platit. Ale tak, aby se nemohla vymáhat likvidační částka, mnohonásobně vyšší, než skutečný dluh, aby si nemohli zločinci dělat, co je napadne. Aby dlužník měl zákonem podložené právo své závazky hradit a normálně žít.

"Bezdomovec je člověk odsouzený touto společností k smrti. Není pro lidské společenství žádnou omluvou, že někteří si prý vybrali tento osud dobrovolně. Za prvé tomu nevěřím ani náhodou, protože jsem zažil společnost, kde bezdomovci čtyři desítky let neexistovali. Za druhé naše společnost odsuzuje sebevraždu, takže by každému, kdo se o ni pokouší, měla v tom zabránit. A to nepřipomínám náš právní řád, který rovněž zní jasně. A konečně za třetí, považuji tezi o dobrovolnosti bezdomovectví za ubohou výmluvu, otupování vlastního svědomí a tedy faktickou lež. Jsou země, kde stát odsuzuje nejtěžší zločince k trestu smrti. V USA je při tom procedura takového soudního rozhodnutí natolik zdlouhavá, že odsouzenci prožijí v kobkách i desítky let v očekávání výkonu trestu. Většina bezdomovců tak dlouho na naplnění svého osudu nečeká. Při tom je jejich situace, oproti odsouzencům k smrti, mnohem tristnější. Neznají obvinění, ale ani rozsudek. Vezměme na vědomí, že žádný z bezdomovců se jím nenarodil. To jenom lidské společenství ho k tomu dohnalo. Politicko-sociální systém, který jim dává vzniknout je v mých očích naprosto špatný, odsouzeníhodný a je proto bezpodmínečně nutné ho změnit." (S. Hošek)


Tedy trestní oznámení, říkáte:


"Další okamžik, který byl pro mě hodně psychicky těžký, byl, když někdo dvakrát navštívil můj byt. Otevřel, zamknul, vzal mi externí disky, na kterých byly materiály a data o případu," vzpomínal Chytil.


"Nedávno jsem musel vysvětlovat, jestli jsem pedofil a jestli si kupuji dětskou pornografii nebo ne," uvedl další následky svého oznámení.Ačkoli obvinění z pedofilie trvalo pouze několik dní a ve výsledku se ukázalo jako protiprávní, pro jeho rodinu byla celé kauza velmi nepříjemná.


"Závodský musel dokonce na jeden čas ukrýt svoji manželku i s dětmi. Poté, co celou věc zveřejnil v médiích, v Zařízení služeb proběhl hloubkový audit, který odhalil mnohá pochybení. Závodský nakonec našel práci na ministerstvu financí, kde dělá náměstka."


"Zdeněk Kořistka dopadl tak jako zatím skoro všichni podobní, kteří se korupci v ČR postavili - viz třeba případ Michálek nebo ten chlapík z pražského magistrátu, co policii rozkryl Opencard.

Byl označen za padoucha nejpadouchovatějšího, dehonestován a vláčen tiskem - mimochodem celá aféra vnikla z toho, že naivně uvěřil MF Dnes, že dodrží jemu dané slovo !!!! a skončil před několika soudy, které ho nakonec očistily. Ale už nepotrestaly ani Dalíka ani s ním spolupracujícího vykuka Večerka a už vůbec ne Topolánka."- "Potřebujeme skromnou, pracovitou vládu s průhledným hospodářstvím... a další dva odstavce)

"Ano - to píše již Platón. Nemáte-li nástroj, jak ji získat, jde o další prázdné a bezobsažné klišé."

Nástroj ke sjednocení nemám. Totiž tím nástrojem když není církev, osobní příklad jejich představitelů a věřících v životě veřejném i osobním, tak nástrojem je chaos, lež a násilí, zoufale bloudících věřících i nevěřících.

Rozpínavé mocichtivé válečné ohně zachvátily svět. Žijeme ve světě tak pomýleném a zmateném, že už ani faráři nerozeznají spravedlnost od trestné činnost, ani zločinnou ideologii od evangelia. A tak si s námi zločinci dělají, co se jim zlíbí.

Řešení by bylo snadné. Prostě ve jménu zákona, fakty podloženými důkazy, zastavit a potrestat skutečné zločince a vysvobodit oběti těch zločinů. A kdo uzná, že věci podložené fakty jsou skutečně fakty?

Věci podložené skutečnými fakty, jsou např. složenky o zaplacení dluhu, ale exekutoři a právníci přece také potřebují vydělávat, proto ani ty složenky jako důkaz nestačí. K prospěchu okradeného, podaří-li se právníkovi exekutora v řetězové krádeži zastavit, i tak přijde oběť o pěkných pár tisíc. A když se to nepodaří, tak se oběť ze spárů zákonem chráněných zlodějů už do smrti nevysvobodí. Jedině smrt ho vysvobodí.

Faktickým důkazem vraždy je mrtvola. Např. umírněný syn Afriky, prezident Ameriky a jeho přisluhovači, domácí i zahraniční, spolu s IS, který si vyrobili, mají na svém kontu obrovské hromady mrtvol s hlavou i bez hlavy. Skutečnými hmatatelnými fakty k obvinění zločinců jsou ty válečné loupežné hromady mrtvol, a uprchlíci.

Chceme zákony džungle, tak je máme. V džungli totiž jediným právem je právo silnějšího. Ale hlavně že máme svobodu náboženského vyznání pro všechny, i pro hrdlořezy.


- "Hordy islámských bojovníků berou hranice států útokem"

"Vy dokážete odlišit uprchlíka před válkou a islámského bojovníka? V tom případě o Vás bude všude na hranicích rvačka. Jinak je to blábol"

Nedokážu. To nedokáže v tomto chaosu nikdo. Muslimovi jeho víra dovoluje, pokud z toho získá nějaký prospěch, nevěřící nebo jinak věřící obelhávat i zabíjet, jako i slíbit a nedodržet je možné cokoliv. Třeba se i nechat překřtít z Alliho na Martina.

Ale považuji za nutné křesťanským způsobem, tedy zákonný způsobem, spravedlivými zákony se postavit invazi barbarů. Že -"reakcí vlády je "nutnost" vyhovět migrantům, s ohledem na jejich ne-lidská práva, " tím myslím toto vstřícné opatření naší vlády muslimům, aby oni i pro nás zavedli šáriu.


Kdyby Vás Bible někdy zaujala, až ji dočtete, zkuste otevřít Korán. Vlastně tu Bibli už ani číst nemusíte, učte se zpaměti citovat Korán. S nožem na krku anebo v ruce, následovat Mohameda bude snazší, než dobrovolně následovat v pravdě Ježíše.Islámský stát je v pravdě islámský. Neislámský je umírněný muslim. Muslimský terorista není zločincem, který zradil svoji víru a islám není náboženstvím, zneužitým nemorálními lidmi, jako jiná náboženství bývají.

Když křesťané či judaisté se dopouštějí násilí, tak proto, že se zpronevěřili své víře, svému náboženství, jedni porušili přikázání lásky a druzí porušili desatero, na rozdíl od muslimů, kteří když lžou a znásilňují a vraždí, tak jsou praví muslimové, protože věrně následují proroka Mohameda, jehož teorie jde ruku v ruce s prokazatelnou praxí od sedmého století až dodnes, je příčinou zločineckého násilí, zotročování, vraždění žen i dětí, a terorismu nejen v islámských zemích, ale po celém světě.

Islám není náboženstvím míru, není to jen jiná cesta k Bohu, protože ne-morálním vzorem muslimů je zločinec Mohamed, pedofil, loupežník a vrah. Kdyby se po prvním Božím zjevení zřekl zlého a obrátil se, jako například apoštol Pavel, pak by byl islám jinou cestou k Bohu. Ale tak tomu není. Mohamed právě pod vlivem těch zjevení vytvořil vražednou ideologii nadřazenou všem, bez úcty k životu, za účelem vytvoření celosvětového islámského kalifátu.

Tomuto je nutné zákonným způsobem předejít dřív, než se tady všichni začneme vraždit podle vlastní spravedlnosti.
"Souhlasíte s tím, že máma s dítětem utíkající z vybombardovaného města má právo na život a je naší morální povinností jí pomoci? Pokud ne, nemá smyl se bavit dál, pokud ano, pak definujte, kdo ještě toto právo má a komu ho upřete"

Souhlasíte s tím, že česká máma s dítětem na ulici, má stejné právo na život a nárok pomoci, jako arabská? Já ano, ale byznys je byznys, že?.

Už jsme pomohli všem potřebným? Už jsme se postarali o naše občany, kteří jsou proti desátému přikázání nemilosrdně připravováni o střechu nad hlavou, nedotknutelnými všemohoucími lichvářskými a exekutorskými zločinci, příčinou nekompetentní vlády trestat zákonným způsobem zločince proti obětem? Naši okradení už netrpí hladem a zimou na ulici? Už jsou ubytováni a pořád ještě kapacita je volná? Pokud o domácí je postaráno, pak je povinností pomáhat i cizím.

"Nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům." (Matouš 15:26)

"On jí řekl: "Nech napřed nasytit děti. Neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům." (Marek 7:27)

"Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící." (1. Timoteovi 5:8)

"Obzvláště šokující jsou požadavky 20 hladovkářů na 2000,- euro měsíčně kapesného ve srovnání s příjmy domácích Rakušanů. Kupříkladu obyčejný nižší důchod činí kolem 872,- eur za měsíc, ale z toho musí pokrýt své bytové potřeby a jídlo. A to za tvrdou práci po celý život a placení daní. Azylanti chtějí jídlo zdarma, ubytování zdarma a dva tisíce měsíčně ještě navíc na vlastní útratu. Dostanou je nebo zemřou hlady?"

Imigranti: Raději smrt hladem než "potupnou almužnu" nižší než 2000 euro na měsíc ... "


"Chaldejská církev... proč není poskytnut azyl jim? Proč tady neléčíme až k úplnému zničení znásilňované Jezidky, proč tu nejsou kurdské děti?"
Nu - už mě to také nebaví, pane faráři, ale jak sám vidíte, "odstavec za odstavcem, věta za větou - jeden hámot za druhým."

"Rozumím Vašim obavám, ty jsou oprávněné a aktuální. Ale s takto nekonstruktivním přístupem se nedá ani komunikovat, ani nic vyřešit."

Rozumím Vaší netečnosti, "sytý hladovému nevěří" a "nehas, co tě nepálí."


Názor mlčící většiny částečně i plně informovaných a přesto apaticky nečinných „nesluníčkářů“ k nadcházející barbarské apokalypse:

20. září 2015 v 22:27 Politika

"Šíříš paniku a strach, všechno je to nafouknutá bublina. A my s tím nic neuděláme. Co s tím chceš dělat? Vyměnit vládu? Nastavit pravidla a spravedlnost pro všechny? To chceš jenom ty, ale oni se mezi sebou nedomluví a nic se nezmění."


No a na tuto námitku podávat fakty podložený argument, který by mlčící většinu uváděl do pohybu, to už neumím, takový zatím ještě neexistuje. Lidé, bojující o přežití neuvěří už planým slibům politických stran, dokud předem neuslyší a neuvidí jasný konkrétní srozumitelný projekt, hodný veřejné občanské podpory. Ustavičným handrkováním kdo z koho, všichni proti všem, a silnější vítězí, tudy cesta z globálního chaosu nevede. Řešení problémů nemůže přinést pokračování politiky, která je způsobila. Politický systém, který produkuje zlo, nás před zlem neochrání. Nový nastávající řád nemůže být znovu postaven na konkurenci stran, nýbrž na spolupráci v jednotě všech politických i náboženských stran, zleva, zprava i uprostřed, kteří už toho všeho máme akorát tak dost!Stop bezdomovectví - stop vládě zločinců, lichvářů, zlodějů a vrahů. Pro zatoulané psy máme útulky. Pro migranty maximální péči a naše lidi z domovů vyháníme jako krysy a potkany.Potřebujeme skromnou, pracovitou vládu s průhledným hospodářstvím, pod přímou občanskou kontrolou politiků. Jediným možným způsobem, jak získat do vlády ty nejlepší z nás, kteří se neptají, co za to, ale co s tím, příkladné morální osobnosti, které by s pochopením a znalostí potřeb našich jako i svých, řídili a vedli službu věcí veřejných spravedlivě a jak odradit od touhy po moci potenciální kariéristy, je stanovit odměnu za dobře vykonanou práci, asi tak kolem průměrného platu pro poslance. Peníze na služební cesty a nutnou prezentaci ze státní pokladny, proti daňovému dokladu, kterým je faktura nebo účtenka, která má zákonem stanovené náležitosti.


Všechny dosavadní vládnoucí politicko-ideologické systémy byly a jsou totalitní proto, že nevolily skutečné hodnoty ale vlastní zájmy za účelem obohacení jedněch na účet druhých. Podporu občanské většiny je možné získat jen na koncepčně promyšlených normách předem vypracované jednotné filozofie, která by byla základem budoucí nové Ústavy, podle níž by se tvorba zákonů řídila, stručně, srozumitelně, jasně, bez zbytečných slov, pádná jako meč, která by člověku nedovolila lhát, krást, dopouštět se jakéhokoliv násilí a vraždit.


Od tohoto pevného základu pak teprve je možné spravedlivě vládnout, a tvořit ostatní zákony pro všechny společenské oblasti. A veřejnoprávní zpravodajství musí obsahovat pouze informace a skutečnosti fakty podložené, nikoli přání redaktorů.Srdce člověka je bezbožným doupětem vrahů, svět nebezpečným místem k životu. Hordy islámských bojovníků berou hranice států útokem a reakcí vlády je "nutnost" vyhovět migrantům, s ohledem na jejich ne-lidská práva.

Menšina "mocných" vytáhla do války proti většině "nadbytečných" určených k likvidaci, nesmiřitelně útočnou ideologii "jediného vyvoleného islámského národa." Jak jinak si vysvětlit, že se ve vládách USA, v EU ani u nás, dosud ještě za ta dlouhá léta burcujících zkušeností s vražedným islámem nenašel jediný právník schopný v pravdě posoudit s lidskou svobodou neslučitelné islámské právo šaría a džihád?


"Jednou dobudeme Evropu. Není otázkou zda, ale kdy. Nic takového jako hranice pro nás neexistuje. Známe jenom přední linii. Přijdeme do Evropy a Evropané by si měli uvědomit, že to nebude příjemné setkání. Přijdeme ozbrojeni a ty, kdo nekonvertují k islámu a nezaplatí islámskou daň, zabijeme," varoval."


Jen absolutní bezcitná otupělost může uznat "právo" na tuto nelidsky zrůdnou islámskou ideologii společnou umírněným i teroristickým muslimům, a absolutně nelze vážit si lidí tak "liberálních" že utrpení bezbranných slabých, dětí a zotročených žen nevnímají. V jejich zemích nemáme právo jim do toho mluvit, ale u nás je nutné jejich zločinům zákonem zabránit."Celý svět plakal pro malého muslimského chlapce na pláži. Nikdo nepláče pro malou křesťanskou dívku, kterou muslimové prodávají?"


"Slabším citlivějším povahám a doporučuji tenhle díl vynechat. Lidem přemýšlím v podstatě také, protože z toho nutně musí usoudit, že svět se totálně zbláznil… A to zveřejnuji jen to, co pokládám za absolutně důvěryhodné…."
Tolerujeme islám, tolerujeme mešity a evropské otrokyně brzy budou rodit fanatiky a vrahy bez úcty k životu. Islám je v Evropě a je nutné jednat. Jeho zákony jsou nebezpečné a musí být zákonem zakázány jako trestný čin, je to nacismus. Muslimové, pokud chtějí žít s námi, se musí přizpůsobit právu a ne naše lidská práva ještě více pokřivit podle jejich barbarsky násilných zločinů. A tady je třeba zdůraznit, že nejen pro muslimy ale bez výjimky pro všechny, zločin musí být v pravdě pojmenován zločinem, bez ohledu na to, jestli zločincem je náboženský fanatik, vrcholný politik, bankéř anebo absolvent pomocné základní školy.


Zločinec jako zločinec bez rozdílu příslušnosti k náboženskému vyznání. Rozdíl však mezi náboženstvím míru a satanským náboženstvím je v tom, že když je násilným zločincem křesťan, tak hřeší proti svému svědomí, proti Bohu a lidem.


Na rozdíl od muslimského zločince, který od narození je vyučován nenávidět a vraždit bezvěrce a jinověrce. Tento "jediný bohem vyvolený a povýšený nejlepší národ islámských barbarů" teď džihádem táhne na naše vlády prosadit šáriu. Z toho je nutné vycházet. Jsou to pomatení fanatici a musejí dostat šanci pochopit, že propadli fašistické ideologii a že každé násilí je zločin. Vraždit je nechat nesmíme, a zotročit a vyvraždit se také nechat nesmíme.


Tolerantní a mírný islám je lež "umírněného syna Afriky, prezidenta Ameriky" a jeho přisluhovačů, ale náboženské pravidlo je pravidlo, a z toho není úniku.


Má-li se něco k lepšímu změnit, je nutné dobro přesně pojmenovat, oddělit od zla a tím směrem jít ve všech společenských oblastech života soukromého i veřejného a každý na svém místě vlastním životem v pravdě ukazovat rozdíl mezi dobrem a zlem. A na základu spravedlivých pravidel, která budou respektovat domácí i hosté, všichni, malí i velcí, bílí i černí, vzdělaní i negramotní, chudí i bohatí, ať si každý v mezích spravedlnosti věří nebo nevěří, čemu chce a dělá, co chce, a co umí.


"Podle staré římské zásady musel zákon zpět do senátu, pokud mu nerozuměl poslední občan na tržišti. Zatímco současným zákonům nerozumějí ani profesionálové, a to je živnou půdou pro zločince, zatímco pro oběti právní pomoc neexistuje."

„V základech našeho státu tak, jak jej budoval Masaryk, je Bůh.“

8. září 2015 v 21:48 Půlnoc nad knihami

Pochovali básníka na památném hřbitově vyšehradském a uložili vedle básníka už od dávna tam odpočívajícího. … "Nerudo, já jsem Heyduk, říkával jsi mi Dolfi." "Heyduk … ty jsi, Dolfi? "Já, Jeníčku, jsme zase spolu." "Pověz, Dolfi, co je nového ve vlasti?" "Jene, ty nevíš? Ty nevíš, že máme - republiku!" "Cooo? Re - re - republiku? Pověz to ještě jednou!" "Ano, republiku." "Hospodine, můj národ vysvobozen - vysvobozen! A kdo je prezidentem?" … "Masaryk, profesor, filozof a kazatel humanity." … "A co je s Rakouskem?" Rozpadlo se a Habsburci museli za hranice, pryč. A německý císař Vilém také musel utéci do jiné země." "Dolfi, to je rozkoš - to by byl pěkný nedělní fejetónek."

"Vojsko naše, Jene, přebíhalo k Rusům, Francouzům, Italům, bojovalo proti Rakušanům a Němcům. Pražský pluk přešel najednou celý i s kapelou, ta mu při tom hrála pochod: "Proč bychom se netěšili …" Ach, ach, pražské děti, že jsem nebyl mezi nimi! A pověz, co dělali Němci? Oni se tak povyšovali, na každém kroku nás ponižovali, bývala nesnesitelná jejich nadčlověkost." "Ti zkrotli, báli se pomsty za tisícileté nepřátelství, prosili se slzami v očích, abychom je ponechali v úřadech … A víš, který byl první český čin Němcům? Sokolové postavili k německému domu čestnou stráž, aby snad některý Čech nerozbil Němcům okno."

"Humanita! Už je vyhráno, máš budoucnost, národe můj! Víš, Dolfi, já bych se byl kolikrát tam dole rval a pral, ale tu nahoře přemýšlím vážně - první je přec jen humanita." "Ale … - i na zlobu je humanita?" "I na zlobu. Vše na čas, Pán Bůh na věky." (Karel Kálal, Květy z lásky)