Červen 2015

Islám – to je především diktatura

18. června 2015 v 13:44 Politika


Svět postavený na vylhaných základech manipulací a různorodých informací složených z pravdy, omylů a lží, se nám pod nohama bortí a řítí do propasti a rozeznat dobré od špatného snadné není.

Islám je posledním vyvrcholením stejné základní pravdy, kterou Bůh zjevil přes své proroky každému člověku a proroci i Zákon prorokovali až po Jana Křtitele do příchodu Ježíše Krista. (Matouš 11:7-13) Tady Islám zůstal stát u starozákonního: "Oko za oko zub za zub".

Ježíš nezrušil proroky, nezrušil Starý Zákon, jen ho naplnil láskou tak velikou, že odpustil i svým vrahům. Tedy prvním největším přikázáním křesťana je láska k Bohu a bližním. Bližním je každý, kdo se k nám přiblíží, tedy přítel i nepřítel.

Zakořeněný názor praví, že když muslim říká něco pozitivního, co například konvenuje s názory jeho oponentů, jde o takíu, protože muslim může lhát nevěřícímu, pokud z toho získá nějaký prospěch. A že to platí s velkými omezeními a jen pro jeden proud islámu? V těch proudech se orientovat možná lze, ne však v mysli jednotlivých lidí. Z toho vychází, že muslimovi jeho víra dovoluje nenávidět nevěřící nebo jinak věřící, obelhávat i zabíjet.

"Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního." (Leviticus 19:11)

"Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti." (Přísloví 12:5)

"žádná lež není z pravdy." (1. Janův 2:21)

Soudit ale člověka podle příslušnosti k náboženskému učení či politické ideologii nelze, do lidského srdce vidí jen Bůh, a není důležitý způsob uctívání Boha, důležité je milovat tak jako Bůh, který nás nevidí takové, jací jsme, ale jací budeme, až se k Němu v pravdě obrátíme.

"Usilujte proto o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána." (Židům 12:14)

"Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř." (Jan 10:16)

"Neboť je psáno: 'Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh." (Římanům 14:11)

"Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování: dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán. A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. (Filipským 2:10)


"Islám - to je především diktatura. Že islám není jen zlý, ale i dobrý? "Ne, tak to opravdu není - islám je jen zlý, protože jeho ideologie je založená jen na jediných přijatelných názorech. Každý, kdo má názor jiný, se ocitá v nebezpečí, nemluvě o tom, co se může dít s člověkem, který by se chtěl stát třeba křesťanem, pokud byl muslimem. Proč to opačným způsobem - tedy že se z křesťana stane muslim - je podstatně jednodušší, nekomplikované a absolutně bez nebezpečí? Islám - to je diktatura a kdo tvrdí, že tomu tak není, ten se velice mýlí," ostře vyjádřil své názory žurnalista Jan Petránek."

Vyzbrojili jsme si na sebe teroristy

18. června 2015 v 13:28 Politika


Vyzbrojili jsme si na sebe teroristy a teď jsme v pořadí my, velice pravděpodobné je, že to, co se děje v Sýrii, se má odehrát v Evropě.
"Nezapomínejte, že jsme zde 4 roky vyzbrojovali "rebely" (čti teroristy), před kterými tito lidé prchají, aby si zachránili život. Zamyslete se, jestli je správné házet imigranty (subsaharská Afrika x Sýrie) do jednoho pytle.


Měli bychom dohnat zodpovědnosti politiky, novináře a další, kteří nám o Sýrii lhali a přivedli do této země zkázu, jelikož to je pravou příčinou této imigrační (uprchlické) krize.


"Objevují se názory, že jde o zvenčí řízenou migraci. Důvodem k těmto úvahám je i to, že běženci podle předpokladů musí zaplatit dost peněz za cestu a za tyto peníze by si možná mohli dobře žít i v místech původního bydliště. Mám teď na mysli migranty z Afriky, ne ze zemí, kde probíhá válečný konflikt… Takže je zvláštní, že se na cestu, kde riskují život, vydávají. Co si o tom myslíte?


Když se někdo vydá na tak dlouhou a náročnou cestu, musí mít samozřejmě nějaké finanční prostředky. Dá se tedy předpokládat, že lidé, kteří utíkají do Evropy, nejsou ti nejpotřebnější. Takže ani my neposkytneme případnou pomoc těm nejbídnějším, těm, co tam musí zůstat. S tím ale v krátkodobém horizontu asi nic neuděláme, protože nepředpokládám, že by se Evropa odhodlala k větším humanitárním akcím daleko za svými hranicemi, už s ohledem na to, jak pomalu se vyvíjí boj s chudobou. (Filozof Martin Škabraha)


Ujmout se potřebných? Ano, ale "Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící." (1. Timoteovi 5:8)"Ptám se, proč své hranice uzavřely mnohé islámské státy, různé bohaté ropné monarchie, které se k islámu hlásí? Jak to, že Evropa má být ta, která řeší problém islámského světa? Myslím si, že to je velmi nevyvážené, protože nevím o tom, že by například jakýkoli islámský stát nabídl pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, když to úplně obrátíme. A najednou se apeluje na Evropu: Evropo, vyřeš to. Ty státy, které mají mnohem blíž k těmto kulturám, najednou hranice uzavírají a říkají, to není náš problém. Samozřejmě Evropa má ve své tradici solidaritu s lidmi, kteří jsou pronásledováni, vezměme si třeba naši zkušenost z doby komunismu. Ale my nemůžeme bezbřehým způsobem otevřít své brány. My musíme provádět velmi důkladnou kontrolu těch, kteří k nám přicházejí.


Samozřejmě je třeba solidárně pomáhat lidem v nouzi, ale je třeba také apelovat na islámské země, aby se na tom podílely. Určitě by pak mělo být prioritou pomáhat třeba naší technikou, lékařskými prostředky, i finančně a řešit problém v těch islámských zemích, kam by uprchlíci z jiných islámských zemí přicházeli. Dnes je to například problém Jordánského království. To vidím jako smysluplnou a efektivní pomoc, protože to jsou kulturně mnohem bližší zóny než Lucembursko nebo Česká republika. (Daniel Herman)


"Proč vůbec lidé do Evropy prchají? Důležitější je okolnost, že debata o běžencích málokdy začíná v bodě, který je však jejím nutným, jakkoli nepříjemným kořenem: zásadní příčinou k imigraci je počínání západních, průmyslově vyspělých zemí. Před týdnem zveřejnilo Mezinárodní konsorcium pro investigativní novinářství (známé také z kauzy tajných kont banky HSBC) studii, podle které aktivity Světové banky připravily jen v posledních pěti letech o střechu nad hlavou takřka tři a půl milionu lidí, aniž by se jim dostalo adekvátního náhradního bydlení a živobytí.


Druhým zdrojem migrace jsou války, z nichž na mnoha se rovněž podílela fantasticky nekompetentní politika Západu: Lybie, Sýrie, Irák, Gaza, co jméno, to zahraničněpolitická katastrofa s naší nadšeneckou účastí. Vyskytují se samozřejmě uprchlíci, za něž Západ přímou spoluodpovědnost nenese, ale není jich většina.


Dlouhodobé řešení, o němž se zatím prakticky nemluví, musí tedy především spočívat ve dvou zásadních změnách naší politiky:
úplně od základu je třeba změnit naše představy o rozvoji a ukončit nesčetněkrát již popsané katastrofické působení institucí, jako je Světová banka či Mezinárodní měnový fond v duchu zbloudilé neoliberální doktríny.
Za druhé musíme se zaměřit na překonávání konfliktů diplomatickou cestou, a upustit od neohrabaných vojenských akcí vedených s velmocenskou motivací." (Jakub Patočka)Plukovník Skácel, účastník armádních misí:

Mgr., Plk.v.v. Narozen 1946. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc, učil na Vojenském gymnáziu Jana Žižky z Trocnova v Opavě. Nyní učitel na střední soukromé škole podnikatelské tamtéž.

Ženatý, otec čtyř synů, adoptivní dcerka Margaret Joy v Keni. Účastník dvou misí OSN: v bývalé Jugoslávii UNPROFOR(1992-93) a v iráckém Kurdistánu UNGCI (1995), nechal se předčasně repatriovat o pět měsíců dříve kvůli atentátu na kolegy.

Koníčky: antická historie, válečné memoáry, četba, fotografování, turistika. Obdivovatel Carla Linuse Paulinga - jednoho z největších učenců všech dob, autora mírové petice s podpisy 11021 nejvýznamnějších vědců světa, která donutila vlády SSSR a USA uzavřít dohodu o zastavení a zákazu jaderných zkoušek. (zdroj životopisu: blisty.cz)


Uprchlíci? "Ne. Jsou to někým řízení vetřelci!"

Množství uprchlíků je bezbřehé a doplatili bychom na naši pseudohumanitu, kterou se snažíme propagovat. Podle fotografií, které sem tam problesknou, nenazývám tyto lidi uprchlíky ale vetřelci. Uprchlík nemá u sebe počítač nebo tablet, nestěžuje si v ubytovacím zařízení, že mu chybí wifi, že se nudí, nechce, aby mu někdo zajišťoval úklid. Jsou to vetřelci a mezi nimi bude i celá řada lidí, které někdo velmi dobře zaplatil. Vůbec to, že se dostali na loď, stálo zcela jistě dost peněz. Nejsou to uprchlíci, jde o invazi. Přicházejí mladí kluci. To je časovaná tikající bomba v každém státě zvlášť. Oni se nebudou snažit včlenit mezi nás, naučit se jazyk, budou se sdružovat a vykládat, co je všechno u nás špatně a co je potřeba změnit.


Když hovoříte o tom, že migrace může být "zaplacená", domníváte se, že někdo přesuny promyšleně řídí a organizuje?


Nějaký prediktor evidentně ví, co dělá, a chce dosáhnout toho, aby Evropa nebyla tak konkurenceschopná, jako je dnes. Irák byl kdysi hradbou proti snahám šíitů proniknout a ovlivňovat dění, řekněme, ve zbytku světa. Pamatuji si, že i ten chudák zavražděný Kaddáfí byl určitou hradbou na severu Afriky. Přes Libyi bylo těžké putovat a organizovat tam nějaké převaděčské gangy.


Zdá se mi, že lidé, kteří hovoří o potřebnosti multikulturalismu, jsou buď pod fetem, nebo naprosto neví, o čem mluví. Nikdo z nich na místech, odkud tito lidé přicházejí, nebyl. Popíši vám jednu zkušenost. Pamatuji si naprosto přesně, jak jsem byl v roce 1995 v kurdské vesnici. Seděli jsme, družně povídali, tedy podle toho, co nám hadží dovolil. Jídlo a také celou debatu totiž ovlivňoval člověk, který kdysi byl v Mekce, a tím dostal nezadatelné právo do všeho mluvit. Padla tenkrát otázka: "Víte, kde je Dubí?" A následovalo vysvětlení: "Tam je vlaková zastávka, ze které se nejlépe a nejsnáze dá přejít do Německa." Už tohle vystihuje, že exodus byl plánovaný dříve. Ti lidé ho plánovali a byli o něm cíleně informováni. Někdo jim informace přinesl. My, teď, když nazrála doba, exodu čelíme.


Nevycházím pouze z toho, co jsem zažil na misích. Každoročně se do míst, o kterých mluvím, snažím vrátit. Například Bosna a Hercegovina podle mě začíná prorůstat radikálními postoji. Přišli tam lidé, kteří ovládají pouze islám. Podle mého názoru se schyluje i k oddělené výuce děvčat a kluků. To, co se děje, je velmi promyšlené, a každý, kdo chce situaci správně pochopit, ji musí pečlivě a dlouhodobě studovat. Bohužel Evropa nemá osobnosti, které by dokázaly situaci vyhodnotit. Ohrožení opravdu vyžaduje lidi, kteří chtějí sledovat zájmy Evropy, jenže politici uvažují jen o vlastních výhodách.


Co říkáte argumentům, že lidé utíkají před válečnými konflikty, a proto bychom jim měli pomoci? Co tedy alespoň částečná selekce?


Ne. Souhlasím s tím a jsem sám ochoten přispět na to, aby se toky zbraní, které jdou do všech problémových oblastí, zastavily. Souhlasím s tím, aby se lidem pomohlo přímo v místě bydliště, řekněme výstavbou škol, osvětou nebo kopáním studní a bojem proti malárii. Může vzniknout transparentní fond a klidně na něj budu přispívat. Ať se zastaví válka v Sýrii, Eritreji, ať se zkoumá a potrestá ten, kdo ji vyvolal! Na to páky máme a vojenské prostředky také. Ale nechat vydělávat někoho na lidech, kteří se přepravují přes moře, dávat do novin srdceryvné, podle mě idiotské články, o tom, kolik se jich utopilo… Vůbec mě to nedojímá. Ti lidé věděli, do čeho jdou. Exodus je někým řízen.


Co když uzavřeme hranice, postavíme armádu, rozpadne se Evropská unie, protože jablkem sváru nebo poslední kapkou se stane právě názorová neshoda v souvislosti s příjímáním uprchlíků? Tímto tahem se zbavíme sounáležitosti, nepočítám případné ekonomické následky. Bylo by reálné žít takto v podstatě v izolaci?


To je těžká otázka. Myslím si, že Evropská unie se rozpadne sama o sobě. Na lodi Evropa chybí chytrý kormidelník, který by útesy doby dokázal bez ztráty pádel a plachet obeplout. Vytvořilo se soustátí, neodvolatelné orgány, oni diskutují o věcech jen jako, nesestoupí na matičku zem, aby si poslechli názory lidí, na to nemají čas. Moment nařízené imigrace k rozpadu Evropské unie jistě může výraznou měrou přispět. Jak narostou problémy, povede to k sociálnímu pnutí. Myslím, že se to projeví u voleb. Pevně věřím, že v Itálii určitě. Lidé se budou muset zajímat o to, koho volit. Evropská unie je ve velkém nebezpečí, ale lidé, kteří jsou v jejím čele, si to vůbec neuvědomují. Je mi daleko sympatičtější náš pan prezident, který nepopulisticky říká to, co si lidé myslí.


Jak si ale situaci představit dál? Bude u nás přibývat uprchlíků, přibude sociální pnutí, budou hrozit občanské války a budeme doufat, že nás zachrání nějaká nová politická garnitura? Pak se můžeme dočkat také extrémistů, kteří jediní budou umět chytit situaci pevně do ruky?


Neřekl bych, že extrémistů. Věřím tomu, že i politici ve vládnoucích stranách budou muset časem pochopit, že je třeba zvednout hlas a přestat přikyvovat stejně jako politici v Bruselu. Občanská válka je nejhrůznější konflikt, který může existovat, říkejme případné situaci raději nepokoje ve velkoměstech. Musím přiznat, že se mi tato slova až špatně vůbec vyslovují… Musí dojít k tomu, že opravdoví odborníci situaci vyhodnotí a opravdoví poradci poradí, jak situaci řešit. Způsob řešení je podle mého názoru jediný, a to vzkázat imigrantům: "Zůstaňte tam, kde jste! Jestli chcete, přijeďte na návštěvu, poradíme, případně přispějeme na řešení problémů u vás." Jinou alternativu nevidím. (Plukovník Skácel)


Islám si vykládají na různých místech jinak, podle svých tradic a zvykůProblém islámu je, že je tam kvantita, ale ne kvalita. Každý s prominutím debil si začal hrát na kazatele. I lidé s nějakými komplexy či psychopaté. Hlavně s rozvojem technického vývoje - internet, Facebook, mobily. A natáčejí na ně úplné nesmysly.

Neměla by si západní Evropa více posvítit na tyto pochybné radikální kazatele?

Ano. Já bych na ně udělal hon. Ale radikální islám si Západ vybudoval sám.

Jak to?

Podívejte na Sýrii. Jsem odpůrce Bašárova režimu, ale musím uznat, že Sýrie v sedmdesátých a osmdesátých letech šla nahoru. Ale západní Evropa podporovala Muslimské bratrstvo, které udělalo v Sýrii plno teroristických útoků. Nebo džihádisty, kteří tehdy bojovali v Afghánistánu proti Sovětskému svazu, vycvičili a vyzbrojili Američané. Za tohle platíme dodneška.

Hodně se u nás mluví o uprchlících. Panuje shoda, že z válkou postižené Sýrie bychom je měli přijímat. Zvláště křesťany, ateisty, jezídy či drúzy, kteří jsou štvanou zvěří pro bojovníky Islámského státu. Co muslimové? Někteří tvrdí, že by si je měli vzít pod ochranu okolní bohatší muslimské státy. Jaký máte názor?

Syřan je Syřan, bez ohledu na etnikum či náboženství. Jako člověk, který v té válce přišel materiálně úplně o všechno a devět členů z mé rodiny je po smrti, souhlasím s ministrem vnitra Chovancem. Pomáhat Syřanům v uprchlických táborech je mnohem lepší a účinnější, než je přijímat.

Proč?

Protože v Čechách za jednu korunu nekoupím nic. Ale tam za ni něco koupí. To je rozdíl. Teď jsou tam sněhové kalamity. Takže vhodné by bylo jim poslat deky či teplé oblečení pro děti. Když uprchlík přijede sem, co tady může dělat? Není spokojený, protože je daleko od své země. Je tu jiné podnebí, jiné jídlo, řeč neumí. Ale tam mezi sebou žijí, jsou na tom stejně. Nejlepší uprchlické tábory jsou v Turecku. Tam mají školy, turecké firmy jim daly i zakázky na práci. Horší je to v Jordánsku a Libanonu. Něco jiného je ošetřit někoho zraněného. Mám známého, kterému v Praze operovali ruku. Už je zpátky doma a na Facebooku chválí české lékaře i zdravotnický personál a je jim vděčný. Ale jinak je lepší je podpořit v uprchlických táborech, než aby přišli sem.

V Liberci žijící Syřan, profesí fotograf, Ibrahim al Sulaiman, nemá obavy, že by se po teroristickém útoku v Paříži změnil postoj Čechů k němu či k jeho krajanům. "Češi jsou kulturní mírumilovný národ, který myslí hlavou," prozradil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.


"Ani za půl tisíciletí své existence neměli Rusové šanci učinit tolik anexí, invazí a válek jako USA za dvě stě let" (Břetislav Olšer)

"… pořád mi vrtá hlavou, proč Evropě vůbec nevadí, že si to USA teoreticky chtějí s Ruskem "rozdat" daleko od svého území, tedy u nás v Evropě. Koneckonců, USA a Rusko od sebe dělí Beringův průliv, takže své bojiště, kde by nikomu jinému nevadily, by tu bylo… Připadá mi, že láska evropských politiků k USA má silně masochistický, vlastně až morbidní podtón.

Evropou stále otřásá uprchlická krize. … Proč jim my, "demokraté" a "obránci lidských práv", prostě neřekneme, ať se jdou klouzat? A proč proti nim vlastně rovnou ve jménu svých vysokých ideálů neválčíme? Protože mají ropu a pořád ještě i trochu miliard pro politiky v Evropě. A i kvůli saúdským regionálním mocenským choutkám přibývá uprchlíků v Evropě. A ti nás zcela podlomí, jak prorokuje pan Sobotka…

David Cameron se nechal slyšet, že "musíme v Libyi vytvořit vládu". Kolik že vlád vlastně teď prostor státu Libye má? Uznal už někdo na Západě, že svržení Kaddáfího byla chyba?


Zlikvidovali jsme funkční stát a ať si o něm dnes myslíme cokoli, současný stav je nesrovnatelný: dříve nějaký stát byl, dnes není. Libye se po zásahu NATO a USA rozvalila, pudově se vrátila k předkoloniálnímu rozdělení na tři hlavní územní celky, na nichž dnes působí dvě libyjské vlády se dvěma parlamenty a svými armádami a k nim ještě desítky více či méně agresivních džihádistických milicí plus nově i Islámský stát. David Cameron byl jedním z hlavních iniciátorů svržení Muammara Kaddáfího a jeho režimu, a tak by dnes měl být potichu a modlit se, že se z průšvihu, který pro Evropu rozpoutal, nebude muset jednou zodpovídat.


Dodnes vlastně není moc jasné, proč si tehdy Londýn a Paříž usmyslely, že je třeba Libyi zničit. Pro současnou Libyi přesně platí bonmot o tom, že z akvária se snadno udělá rybí polévka, ale obráceně to prostě nejde. Zkrátka, opakuji, nynější uprchlickou krizi vyvolali naši volení evropští "zástupci lidu", a dokud se budeme tvářit, že se nic takového nestalo, nebudeme ani s to uprchlickou krizi řešit. Někdo by ale zodpovědnost přece nést měl, ne?


Na americkém velvyslanectví v Praze je k vidění draft dohody TTIP. Raději tam ale nechoďte, protože vám ji neukážou: Smí ji vidět cca asi 1000 vyvolených špiček naší země. Nesmějí si ji kopírovat, musejí si ji zapamatovat. A nejde o útlou knížečku. Co vás po vyslechnutí této informace napadá?


Na tom mě nejvíc překvapuje, že máme v zemi tisíc "špiček", osobně bych to hádala, že "prověřených" bude méně. Ale jasné je, že je to jen další důkaz mravního bankrotu současné západní "demokracie". O nás bez nás. Na to jsme my Češi zvyklí od Habsburků, pak od Mnichova, pak z osmašedesátého, takže se vlastně neděje nic nového. Ale vážně - TTIP je poslední pokus amerických korporací se ještě ekonomicky zmátořit a vnutit někomu poddajnému svou vůli. V případě asijsko-tichomořské TTP se jim to nepovedlo, protože všechny zájemce jim přetáhli Číňané, a tak už jim zbýváme jen my. Poté, co se Latinská Amerika postavila na zadní, se nálepka "zadní dvorek Ameriky" přesouvá na Evropu. Co za to budeme mít? Třeba Monsanto, superdrahý zkapalněný zemní plyn z USA a krach spousty evropských firem. Jupí! (Tereza Spencerová)


"Jako opravdovou zajímavost lze ocenit pouze sdělení, že Islámský stát (dále IS) není teroristická organizace (??), nýbrž funguje jako stát, obchoduje s ropou, obdělává 45 % irácké půdy, provozuje cementárny, vybírá daně a má právní, sociální a vojenský systém. Jako hlavní bezpečnostní problém Evropy jsou chápáni uprchlíci, kteří jsou však z 60 až 90 % ekonomickými migranty, a možnost vzniku a šíření epidemií. Jediné odvážné konstatování zaznělo ve smyslu, že Evropská komise využívá běženců k posilování svojí autority.

Kupodivu se nikdo nepozastavil nad základními fakty. Především se nikdo nezabýval otázkou obchodování IS s ropou. Jedná se o zásadní zdroj financování islamistických teroristů, včetně některých jejich takzvaných běženců směřujících do EU. Jedná se o ropu patřící Iráku, tedy kradenou. Její objem by pravděpodobně dokázal pokrýt potřeby naší republiky. Značná část z ní je přepravována kamiony. Kdo tuto ropu kupuje a dále distribuuje? Jak je možné, že jsou bombardováni civilisté na území IS, ale nikoli konvoje cisteren s kradenou ropou, ropné terminály a zdroje elektřiny k jejich pohonu? Jak je možné, že OSN, EU, NATO a USA nezasahují proti státům, přes něž tento obchod probíhá?

V současnosti je vysoce nepravděpodobné, spíše vyloučené, že by IS v Iráku zásobovaly USA. Avšak některá či některé z okolních zemí musí kupovat kradenou ropu a další produkty a dodávat IS potraviny. Jsou vojáci a diplomati NATO a EU opravdu tak neschopní, že to nevědí, nebo se jen tak tváří?" (Martin Koller)