Demokracie

22. dubna 2015 v 17:48 |  Politika

Rovnost před zákonem, politická práva a právní stát jsou uváděny jako důležité znaky už od antiky a pořád to nejde. Proč? Vlastně jde, ale ne pro všechny. Bohatí si vytvořili zákony ke svému prospěchu, podřídili sobě všechno a hrubá síla vítězí, protože neexistují morální pravidla. I komunisté věděli lépe, jak na to. Kriminalitu a normy potravin měli pod kontrolou, zločince za mřížemi, a dnes nám zločinci vládnou.

Ukázkou lidu, tedy věrným obrazem nás všech je politická reprezentace, o které by mělo platit, že jsou to ti nejlepší z nás. Tady je spravedlivé si přiznat, že jací jsme my, takoví jsou oni a jací jsou oni, takoví jsme my. Proto to nejde.

V této realitě, bez stanovených základních hodnot, ani přímá demokracie nic nevyřeší. Lid vykonává státní moc přímo vyslovením své vůle referendem, přímou iniciativou protlačit myšlenku, a že ta myšlenka třeba potom šikanuje a zabíjí, je jedno, jde o to ji protlačit a dostatečný počet příznivců není žádnou zárukou zdravého rozumu, pokud je slyšen kdejaký hlas.

Nejprve je nutné zákonem stanovit hranice pravdy a lži všem stejně, chudým i bohatým.

"Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

A tento hlavní zákon musí viset nade všemi zákony a nad člověkem jako meč všude, v médiích, v parlamentu, ve škole i v rodině, v životě soukromém i veřejném ve všech oblastech, aby každý na svém místě byl tím, čím je a plnil své povinnosti v pravdě.

Pravda ve své nejhlubší podstatě je pro všechny lidi celého světa jen jedna, a na té je nutné se sjednotit: krást, lhát a zabíjet se nesmí! No a mediální manipulace je lež, lichva je krádež, války, to jsou vraždy a zrada vlastních občanů na základu těchto zločinných mocichtivých zájmů se podobá smilstvu.
Je nutné naučit se ve vzájemné spolupráci pokojně žít vedle sebe v míru podle přikázání lásky a ne proti sobě. Ustavičně někoho kontrolovat, vyřazovat, to by byl život ve válečném stavu a kdo by na to měl čas a náladu?

Představme si rodinu, v níž by se na sebe domácí nemohli absolutně vůbec spolehnout, nevěřili by si navzájem a museli být pořád ve střehu, aby si něco neprovedli, nepodvedli se, neokradli, a nevychované děti by rodičům vládly a kontrolovaly by ty zlotřilé rodiče, na nich by se učily vládnout, vyvíjet tlak, protlačovat svoji myšlenku, žít "svobodným" občansko-svévolným životem.

Nemohou přece laici kontrolovat činnost odborníků. A kontrolovat jejich morálku? Vládnout mají ti nejlepší z nás, podle způsobu života je poznáme. K čemu ale potřebujeme stát, který není schopen zajistit pravidla, normy a zákony tak, aby každý odborník byl odpovědný na svém místě ve svém oboru?

Neznalost zákona neomlouvá, za blbost se platí, soudci a právníci nestudovali přece proto, aby chránili ty hloupé okradené, ale aby obhájili ty chytré, kteří šikovně kradou? Doktor může předepsat pacientovi cokoliv ale povinností pacienta je rozumět lépe než doktor a posoudit, jestli mu doktorem stanovená léčba prospěje nebo uškodí, a když uškodí, dobře mu tak, zavinil si to sám vlastní hloupostí, doktor nestudoval, aby léčil, ale aby měl slušný plat? Potravinářský průmysl může nabízet jedovaté levné potraviny, zákazník je přece nemusí kupovat, potravinářský průmysl je tady od toho, aby prosperoval, a jestli si zákazník neumí udělat chemický rozbor, je to jeho chyba? K čemu potřebujeme studované odborníky, když všichni máme vědět všechno?

Nutné je oddělit pravdu od lži aby žádná menšina opozičního zla neměla už šanci podvádět, loupit, škodit a devastovat člověka a svět. Dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, musí být jeho vlastní svědomí, a co nezvládne svědomí, to napraví zákon.

A kdo by to měl udělat? No vítězná nově založená strana pro nadcházející volby. Všechny iniciativy, hnutí, strany, všichni lidé dobré vůle, sjednoceni na společném etickém základu ve stranu jednu. A není to konečná práce, je to teprve začátek. Vytvořený vládnoucí systém, nová ústava, nové zákony, by pak už byly věcí dohody.

Pokud se nesjednotíme, bude hůř, budeme se dál brodit bahnem pokrytectví a lží, obnova přijde zdola a Boží království vyraší ze země utrpením. A zvítězí nad chaosem a vejde do života ten, kdo zachovává přikázání lásky. Z vlastní zkušenosti vím, že tam, kde jiní padnou, s Bohem je možné vstát a jít. Je to ale nutné, aby člověk trpěl jako zvíře, má-li procitnout? Dokážeme-li se sjednotit, budeme lidsky důstojným způsobem ve zdraví plnit povinnosti, užívat si práva a žít svobodně a radostně.

"A spatřil jsem, jak člověk nejen andělskou ochranou, ale i Boží Přítomností ohražen byl…Ó, přešťastná, v světě neslýchaná bezpečnosti, když člověk tak v ruce Boží je zavřený a schovaný, všem jiným věcem z moci vyňatý jest." (J. A. Komenský)
"Křesťané se neliší od ostatních lidí ani původem, ani řečí, nežijí odlišným způsobem. Jejich učení není výsledkem přemýšlení zvídavých lidí, ani nehájí lidskou nauku, jako je tomu u některých. Bydlí, jak každému bylo souzeno. V odívání i jídle se přizpůsobují domácím zvykům. Co se týká života, dávají neuvěřitelný příklad vzorného života. Jako občané mají na všem účast. … Žení se jako ostatní, rodí děti, avšak narozené děti neodhazují. Mají společný stůl, ne však lože. Mají tělo, nežijí však podle přání těla. Žijí na zemi, bydlí však v nebi. Poslouchají daných zákonů, způsobem svého života však vítězí nad zákony."

"… až bychom všichni dosáhli jednoty… a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno."

"Ovocem světla je dobrota, spravedlnost a pravda. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. … O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo.

Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. … nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé." "Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna, a kteří uslyší, budou žít." (Jan 5:25) 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama