Životu ANO – smrti NE!

2. března 2015 v 11:00 |  Politika

"Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."


"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

"A musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí." (1. Korintským 11:19)
Nejsme všichni stejní, nemáme stejnou barvu pleti, stejné schopnosti ani stejné názory, potřebujeme ale jednotná pravidla k plnění povinností a získání občanských práv. Že má každý z nás jiný názor? Jiné přesvědčení? V pořádku. Úplně každý člověk má svobodu věřit či nevěřit, čemu chce. A každý ať ukáže svoji pravdu příkladným způsobem života, a ne prosazováním sebe za peníze druhých.


Ve smyslu života a smrti, dobra a zla, pravdy a lži tedy jsou jen dva druhy lidí. Jako známe odvěké protiklady, tak na konci věků budeme odděleni jedni od druhých. (Matouš 25)


Každé dílo lidské pomine, zanikne, dílo lidské ve spolupráci s živým Bohem je věčné. Z našich lidských schopností a možností všechno dobré a krásné už bylo vysloveno, vykonáno a ideologicky zneužito. Ve všech oblastech lidského života jen úpadek a devastace.

Rozkastováni, nesnášenliví, nenávistní a povýšeni nad druhé, jinak smýšlející, všichni stejně zlí, jedni proti druhým svorně táhneme sami proti sobě a Bohu svět do války. Taková je realita.

Než by člověk změnil sebe, raději se upíná ke zlu a vyčerpává marnostmi, které narážejí opakovaně neosvědčenými způsoby ideologií, revolucí a válek do zdi. Příčinou všeho zla světa je lidový výběr z lidové tvořivosti politických a duchovních samozvaných vůdců. Jak v politice, tak i v náboženství, podobnost všech fanatiků náboženských, rasistických, ideologických, pravých proti levým, levým proti pravým, pravověrných proti heretikům a všichni proti všem, není čistě jen náhodná. (1. Korintským 12-13)


Znamení času je srozumitelné, přesně tak jak je psáno o tomto čase posledním, je tady nová éra Ducha svatého ne už mimo nás, ale v nás, a počátek Božího království. Žádný vůdce, žádný hrdina už nepřijde, ale až každý z nás najde pravdu v hlubinách vlastní duše, pak každý na svém místě a všichni společně ve spolupráci zvítězíme.
Proto "v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží i druhým, ne jen jemu." (Filip.2)
Čas se zastavit nedá a životem nad smrtí už zvítězil Ježíš a teď v posledním čase s druhým Jeho příchodem jde už jen o přemožení zla dobrem. V tom je a bude celé tajemství svobodného a šťastného života a změny lidí v pravdě.

"A kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl:

"Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku."

Zachovávat přikázání lásky, to je společnou podmínkou k životu lidem všem.

A následovat Ježíše, kdo je povolán, ten ví, že je povolán a je psáno: "moudrosti ovšem také učíme, ale jen ty nejpokročilejší."

Tím majetkem pak v podobenství duchovním jsou myšleny i přebytečné vědomosti filozofických, ideologických a náboženských lidských učení, která člověka odvádějí od základů pravdy.

Neporušená jednota Kristova pokoje, tou je v první řadě jednota zdravého těla a ducha, a je jediným spolehlivým ukazatelem k rozeznání pravdy od lži a k rozeznání povolaných pravých veřejně činných duchovních vůdců od samozvaných falešných, kteří si osobují právo učit a léčit druhé. Nelze si představit Ježíše, že by sám nesnášenlivý zlý a porušený nějakou zhoubnou nemocí uzdravil každou nemoc v lidu.

A posláním uzdravených, vyléčených je podávat svědectví. Mezi lékařem a pacientem přeci jen nějaký rozdíl je: "Ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět a řekl mu: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš." 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama