K volbám všichni společně.

2. března 2015 v 10:43 |  Politika

Stop bezdomovectví - stop vládě zločinců, lichvářů, zlodějů a vrahů!!!! Pro zatoulané psy máme útulky. A lidi z domovů vyháníme jako krysy a potkany."Otázka měřítek, jimiž se má měřit, a otázka etických kriterií, která mají určovat naše konání, musí být zodpovězena." Ale jak na to?Český právní řád trpí neúnosným zaplevelením, nahodile přijímanými zákony podle "lidové tvořivosti poslanců." Důsledkem je právní džungle. Chybí koncepčně promyšlené normy, jednotná filozofie, podle níž by se tvorba zákonů řídila.


Všechny vládnoucí politicko-ideologické systémy, jak je z historie i současnosti známe, byly a jsou totalitní proto, že nevolily skutečné hodnoty ale stranické zájmy. Nový nastávající řád nemůže být znovu postaven na konkurenci stran. Nezbytně nutné je sjednotit se, domluvit se my všichni lidé ze všech světových, politických i náboženských stran, zleva, zprava i uprostřed, kteří už toho nepořádku máme akorát tak dost!


Je nás většina a rozdrobení jedni proti druhým nezmůžeme nic. Obnova a náprava věcí veřejných, bez ohledu na příslušnost k politickým stranám, odborům, církvím atd. bezpodmínečně vyžaduje ze všech už existujících profesních a zájmových organizací i všech politických stran a občanských iniciativ a dalších existujících aktivit, vytvořit jedno veliké hnutí, jednu velikou "stranu" všech lidí dobré vůle, ve volbách jednohlasně zvítězit a uzákonit spravedlivě práva a povinnosti pro všechny stejně.


Otevřenou nenaplněnou otázkou zůstává ta dobrá vůle nás, od počátku věků, všech tak stejných, vpravo, vlevo i uprostřed, bojujících jménem své vlastní pravdy jen o ten svůj krajíc, jedni proti druhým. Ti vlevo proti těm vpravo a ti vpravo proti těm vlevo. A stejně tak v náboženství, křesťané proti muslimům, muslimové proti křesťanům. A bílí proti černým a černí proti bílým a VŠICHNI PROTI VŠEM PROSAZUJÍ JEN SEBE. Zachrání nás ale jedině spolupráce a nikdo to za nás neudělá.


Při současném chaosu a devastaci všech hodnot a při konkurenci politických stran by i přímá demokracie byla stejnou anebo ještě větší katastrofou, než ta zastupitelská, zatímco každý vládnoucí systém postavený na opravdových hodnotách by byl přijatelný. Bez zákonných ustanovení hodnot k životu bezpodmínečně nutných, by demokratická vláda lidu, s jeho maximální účastí na politických rozhodnutích byla tím nejhorším, co by nás mohlo potkat. Co dobrého se dá čekat od lidí manipulovaných a deformovaných lživým bulvárem?


Veřejnoprávní zpravodajství musí obsahovat pouze fakta, nikoli přání redaktorů. Manipulace je stejné zlo jako cenzura. Výsledkem obojího je zamlčená pravda.


Postavit se proti nespravedlnosti nátlakem na vládu my občané můžeme, ale to je všechno, co můžeme. Nepatří nám vůbec nic, i my jsme jejich majetkem a dělají si s námi jen to, co sami chtějí, protože si podřídili všechno, sdělovací prostředky, policii, justici i armádu. Systém produkující zlo nás před zlem neochrání.


Nechat se manipulovat, vyprovokovat k násilí, ničit a zabíjet se, umírat v ulicích pro jejich nečisté mocenské zájmy, to je předpokládanou součástí imperialistického projektu. Nejen marné, nýbrž především krajně nezodpovědné je vynakládat síly a vyčerpávat se občanským odporem proti přesile tohoto zrůdného projektu na ovládnutí světa a získání absolutní politické moci nad všemi jeho nerostnými zdroji, bez sebemenší naděje na vítězství. Občanský odpor se od roku 89 ukázal být bojem zbytečným, předem prohraným, petice a protesty v lepším případě nic zásadního k lepšímu dosud nezměnily a nezmění, v horším, odhodlaný nátlak rozpoutává občanské války, a výsledky jsou vždy stejné. Zástupy mrtvých. Z občanů jsou rozdrcení, poražení "povstalci a teroristé" kteří proti globální vojenské přesile a moci nadnárodních monopolů nemají žádnou šanci. Válečné konflikty pod záminkou šíření demokracie jsou prospěšné k tomu, aby nadbytečné zboží, které lidé nemohou skoupit, protože nemají peníze, se hromadným ničením stalo opět vzácné.Jako však zbytečnou obětí jsou promarněné ztracené životy, tak ubohé by bylo nedělat nic a spoléhat se jen na milost zla, které nás přemáhá a drtí.


Potřebujeme skromnou, pracovitou vládu. Jediným možným způsobem, jak získat do vlády ty nejlepší z nás, kteří se neptají, co za to, ale co s tím, příkladné morální osobnosti, které by s pochopením a znalostí potřeb našich jako i svých, řídili a vedli službu věcí veřejných spravedlivě a jak odradit od touhy po moci potenciální kariéristy, je stanovit odměnu za dobře vykonanou práci, asi tak … kolem průměrného platu? pro poslance. Peníze na služební cesty a nutnou prezentaci ze státní pokladny, proti daňovému dokladu, kterým je faktura nebo účtenka, která má zákonem stanovené náležitosti.


A na základu spravedlivých pravidel, která budou respektovat všichni, malí i velcí, bílí i černí, vzdělaní i negramotní, chudí i bohatí, ať si každý v mezích spravedlnosti dělá, co chce, a co umí.Kde zvítězila pravda, spravedlnost a láska, tam pro lež, bezpráví a nenávist není žádné místo. Proti jednohlasně vítězné jedné jediné straně dobra, menšina opozičního zla nebude mít už šanci podvádět, loupit, devastovat a škodit člověku i světu.


Přirozenou touhou a právem člověka je svobodně tvořit, milovat a žít. Je čas oddělit pravdu od lži a jednohlasně uzákonit na všechny stejný metr. Pak dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, vzdělaného i nevzdělaného, bohatého i chudého, bude jeho vlastní svědomí. A co nezvládne svědomí, to ať napraví spravedlivé zákony a justice.
Krysí ráj na dohled?Omyl, pane Mitrofanove, žádný krysí ráj na dohled ale konec nadvlády všech potkanů a krys ze všech politických, náboženských a světových stran. Ano, inspirace krys je zřetelná velice. Jsou to všichni ti povýšení a nesnášenliví, nenávistní, kteří působí roztržky na straně jedněch proti druhým. A jsou to jak potomci hlasitých podporovatelů vraždy Milady Horákové, tak i podporovatelé zločinců a vrahů Mašínových, kteří jenom vraždili, a nevinné lidi, oni žádný odboj nevyhlásili, oni byli jenom vrazi, kteří se prostříleli na Západ.

I Vy jste jedním z obratných krysařů. Všechny vládnoucí systémy a jejich konvence měly v dějinách světa své místo a význam, vznikaly a zanikaly na základě myšlení a potřeb doby, jako nutnost vývoje. A jako všechny předchozí tak i kapitalismus už veškeré dobro vyčerpal, plodí jen zlo, nemilosrdně nelidsky zašlapal do země poslední zbytky morálních a lidsky kulturních hodnot. Pracovaly na tomto úpadku postupně všechny vládnoucí systémy, protože každá ideologie, každý -ismus, slouží jen určité skupině lidí jedněch proti druhým.

Podněcování nenávisti jedněch proti druhým je příčinou dalších zločinů, dnes se záměrem vyprovokovat Rusko k rozpoutání třetí světové války, za účelem moci chtivě světovládné obnovy krachujícího kapitalismu.

Válce musíme zabránit!
"Chtějí, aby z nich šel strach. Jsou však ubozí a směšní. Strach ale musíme mít z jejich dnes již zcela otevřených sponzorů zpoza Atlantického oceánu a z Bruselu. Po roce od Majdanu je válka, na kterou nás mají připravit zdejší Páté kolony, blíž, než kdykoli po roce 1989. Musíme jí za každou cenu zabránit."


Onkologové už teď vědí, kolika lidem a s jakou diagnózou budou muset letos říct: Máte nádor. A vědí to prakticky na pacienta přesně, v konkrétních krajích i co do jednotlivých fází nemoci, v níž se na nádor přijde. Jen letos přibude přes 77 tisíc pacientů s rakovinou.

Víme tedy, jak se bude v Česku vyvíjet počet nemocných s patnácti nejčastějšími nádory. Letos se dozví diagnózu rakovina přes 77 tisíc lidí. Na konci roku tak bude s touto rakovinou žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů.
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty.

Mike Adams Média hlavního proudu dál vedou kampaň, která má vyděsit a pobláznit zdravé ženy. Nahnat je do ordinací k nebezpečnému experimentu.

Ženy musejí být jednohlasně mystifikovány. Na celé "operaci" proto spolupracují nejen soukromá, ale stejně tak veřejnoprávní média. V pozadí víc než jen biliony dolarů.

Oznámení Angeliny Jolie, že hodlá podstoupit oboustrannou mastektomii (chirurgické odnětí prsu), přestože rakovinu prsu nemá, není onou nevinnou, spontánní, "statečnou volbou", jak celou věc vylíčila mainstreamová media. Časopis NaturalNews zjistil, že vše souvisí jednak s PR kampaní komerčních firem, plánovanou mnoho měsíců dopředu, ale také s očekávaným rozhodnutím Nejvyššího soudu USA o legálnosti patentu na lidský gen ovlivňující vznik rakoviny prsu, nazvaný BRCA1. Zkoumání této kauzy se mainstreamová media pečlivě vyhýbají. V pozadí této kauzy, objevíte totiž brzy mnohem víc než jen nevinně vyhlížející ženu, která dospěla k nějaké "volbě". To, oč tu jde, jsou bilionové zisky plynoucí z pečlivě naplánované a naaranžované PR kampaně, jejímž cílem je manipulace myšlením žen." 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama