Globalizace

29. března 2015 v 14:05 |  Politika

"Svůj odpor k průjezdu americké kolony jistě lze vyjádřit mnoha způsoby. Jednou z možností je i účast na veřejných shromážděných. Pak se ale může stát, že se octnete ve společnosti lidí a hnutí, o které byste si za normálních podmínek neopřeli ani kolo . Proto je na každém, zda se některé akce zúčastní či nikoliv. Zúčastníte-li se, mějte ale na paměti, že vaše účast může být zneužita k propagaci postojů, které jsou vám cizí."

Ano, raději buďte doma, co kdybyste se ocitli třeba v mé blízkosti, i já patřím k té spodině, o kterou by si ti dokonalí neopřeli ani kolo. Veřejně známá osobnost naštěstí nejsem, tak blízkost dokonalých v mé přítomnosti by nebyla až tak moc kompromitující, ale, jak mi včera napsal jeden známý, moravský emigrant žijící od ruské okupace v Americe, snažím se:


"o spolupráci ďábla s Bohem a vůbec mi nevadí, že to nejde. Jsem totiž prolhaný ignorant a můj blog http://nlydia.blog.cz/1503/dragounska-jizda-vojenske-manevry-vlady-usa je výsměch lidem, kteří umí víc než česky. A na každé mnou uvedené video, zprávu, článek existuje vysvětlení a možnost ty informace vyvrátit, nejsem ale člověk, který by o to stál a přemýšlel o tom. Jsem už naprogramovaná a není žádná věc, aby změnila moje jednosměrné myšlení. Můj blog, dal dohromady užitečný idiot, píše ten můj známý a on nemá strach tak z Putinových hrdlořezů, ale daleko větší strach má z lidí, jako jsem já. Já totiž pomáhám zlu a přitom si myslmš, jak nejsem lidská, laskavá a milující pravdu a Boha. Vždyť já se vlastně snažím spolupráci ďábla s Bohem a vůbec mi nevadí, že to nejde. Bez lidí jako jsem já, by totiž ani války nebyly, protože každý člověk s otevřenou myslí ví, že se dá pravda najít." Tak on mě z Ameriky vidí.


A skutečnost je taková, že jedni vidíte ďábla vlevo, druzí vpravo. A ďábla je nutné vymýtit, aby byl mír. Musíte ho vyvraždit. Hurá, všichni stejní, vpravo i vlevo, nesnášenliví, zlí, co nenávistně jdete proti Bohu a lidem, vzájemně byste si o sebe neopřeli ani kolo, hurá s Putinem proti Obamovi a s Obamou proti Putinovi.


A stejně tak i v náboženství. Všichni křesťané totiž jsme bratři a sestry ale protestanté jsou bloudící, a když se neobrátí k římskokatolickému učení, přijdou do pekla. A když římskokatoličtí věřící nepřijmou učení protestantů, také nebudou spaseni. O co usilujete? O to, abyste se potkali zase v pekle, abyste se mohli dál na sebe povyšovat, ubližovat si a hádat se?


A také křesťany je nutné zlikvidovat. To ví každý dobrý muslimský terorista. A proto je nutné zlikvidovat i všechny muslimy, to ví zase každý dokonalý křesťan. A všichni jste stejně sebestřední ignoranti, proto válka.


Na nikoho se nezlobím, vím, že člověk v moci zlého nerozezná dobré od špatného, dokud se neobrátí ke Kristu v pravdě. A nevedeme boj proti tělu a krvi ale proti mocnostem a silám tohoto věku. Proto zlobu odpouštím, jenom ta sobecká zabedněnost mě občas ničí, horlivost stravuje, a pláču, když vidím, jak lidé zbytečně trpí a umírají a nepoučitelně táhnou válku jedni na druhé a tím sami na sebe.


Minule jsi, Leo, napsal citát Aristotela: "Když člověk čelí jednoduchým myšlenkám, je slepý jako netopýr oslněný světlem." A pravda je myšlenka ze všech myšlenek ta nejjednodušší. Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten zabíjí, kdo zabíjí, je vrah a patří do vězení.


A není zločincem člověk proto, že vyznává nějakou ideologii, ale zločincem je každý fanatik, který povýšil tu svoji vlastní ideologii a jejím jménem nenávidí a neváhal by pro ni vraždit ty ostatní jiné. Před Bohem není zločincem úplně každý komunista, každý pravdoláskař, ani každý muslim, každý křesťan, katolík, či protestant, ale zločincem je každý člověk, který nenávidí, schvaluje vraždy jiných anebo sám vraždí.


Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Ježíš nezemřel na kříži za spravedlivé ale za hříšné. Proto každý zločinec a vrah má až do posledního dne šanci učinit pokání, to znamená litovat a změnit své myšlení a napravit své skutky ve jménu Ježíše. Tedy žádná pomsta, žádné "Oko za oko, zub za zub" ale odpuštění. To znamená, milovat i nepřátele. A každý, kdo odsuzuje a nenávidí, je vrah.


Není, bohužel, obtížné doložit, že dnes špinavé ruce od krve má Obama a ne Putin.


Na lžích, krádežích a vraždách je postavený celý tento vládnoucí systém. Mediální manipulace je lež, lichva je krádež, válka vraždění, zrada vlastních občanů se podobá smilstvu a na lichvářské bázi dluhů funguje celý tento systém tento likvidací národů a v nich i jedinců. Banky jdou na ruku špatným zákonům a platíme úroky a penále z neúnosných nákladů, které na nás nakládají proti desátému přikázání: "Nepožádáš statku bližního svého."


"Bezdomovec je člověk odsouzený touto společností k smrti. Není pro lidské společenství žádnou omluvou, že někteří si prý vybrali tento osud dobrovolně. Za prvé tomu nevěřím ani náhodou, protože jsem zažil společnost, kde bezdomovci čtyři desítky let neexistovali. Za druhé naše společnost odsuzuje sebevraždu, takže by každému, kdo se o ni pokouší, měla v tom zabránit. A to nepřipomínám náš právní řád, který rovněž zní jasně. A konečně za třetí, považuji tezi o dobrovolnosti bezdomovectví za ubohou výmluvu, otupování vlastního svědomí a tedy faktickou lež. Jsou země, kde stát odsuzuje nejtěžší zločince k trestu smrti. V USA je při tom procedura takového soudního rozhodnutí natolik zdlouhavá, že odsouzenci prožijí v kobkách i desítky let v očekávání výkonu trestu. Většina bezdomovců tak dlouho na naplnění svého osudu nečeká. Při tom je jejich situace, oproti odsouzencům k smrti, mnohem tristnější. Neznají obvinění, ale ani rozsudek. Vezměme na vědomí, že žádný z bezdomovců se jím nenarodil. To jenom lidské společenství ho k tomu dohnalo. Politicko-sociální systém, který jim dává vzniknout je v mých očích naprosto špatný, odsouzeníhodný a je proto bezpodmínečně nutné ho změnit."
"My ekonomičtí nájemní vrazi jsme byli zodpovědní za vytvoření tohoto globálního impéria. Pracujeme mnohými způsoby. Říká John Perkins. To co nejvíc děláme je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zaujímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku skrz světovou banku nebo její sesterskou organizaci. Ty peníze ale nikdy nejdou zemi samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi. Elektrárny, průmyslové parky, přístavy. Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi ale a jejím občanům zůstane na pleci obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že je nesplatitelný. A tak v určitém stádiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové a řekneme jim: Dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh… Prodejte nám vaši ropu levně nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák, hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů, donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky apod. jsou prodané do rukou amerických nebo multinárodních korporací. To je typický způsob, jakým ve světě operuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Uvalit na zem dluh tak velký, že ho nedokáže splatit. A potom nabídnout přefinancování tohoto dluhu s tím, že zaplatí ještě větší úroky. Tyto podmínky v podstatě znamenají, že dotyčná země musí rozprodat svoje zdroje. Často to zahrnuje instituce poskytující sociální a veřejné služby, někdy školství, systémy výkonů trestu, systém pojištění. Všechno jde zahraniční korporacím. Je to dvojité, trojité, čtyřnásobné sevření. … To není na styl konspirace. Tito lidé se nepotřebují setkávat a kout pikle. Všichni pracují na jediném cíli, a tím je, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na sociální a environmentální dopady. Tento proces manipulace ze strany korporatokracie prostřednictvím dluhů, podplácení a politických převratů se nazývá Globalizace."

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Leo K Leo K | E-mail | 29. března 2015 v 18:01 | Reagovat

Parlamentní listy přinesly zprávu (zkráceno): Známý radikální novinář a politický aktivista Adam B. Bartoš, tvůrce proslulého "seznamu českých pravdoláskařů“ a rovněž předseda NE Bruselu - Národní demokracie, již dopředu avizoval, že hodlá protestovat proti průjezdu amerického konvoje Českou republikou a svůj názor dá najevo velmi radikálně.
Pro svou akci si vybral hraniční přejezd v Náchodě, který americká kolona začala překračovat v jedenáct hodin. Podle líčení svědků Bartoš stál u silnice a "zdravil“ americké vojáky vztyčeným prostředníčkem a pokřiky. Vedle něj vítali vojáky proameričtí aktivisté s vlajkou s hvězdami a pruhy a došlo mezi nimi k výměně názorů. Když začal pokřikovat "Ami go home" na projíždějící kolonu, přistoupil k němu jeden z přítomných policistů a vyzval jej, aby tohoto urážlivého jednání zanechal.
To však aktivistu ještě více vydráždilo, a když kolem něj projížděla další část konvoje, vběhl před něj. Vydržel tam podle přítomných 3-5 vteřin, než byl z vozovky odvlečen přítomnými policisty. Následovala formální procedura zadržení, přičemž ani toto zatýkání se prý neobešlo bez urážlivých výkřiků a posunků směrem k americké koloně.
Konec citace.
Jakkoliv lze spravedlivě posoudit, že zde bylo výrazně porušeno právo na svobodu názorů a že A.B. Bartoš měl právo křičet Ami go home, stejně jako je zdravit zdviženým prostředníčkem a jako akt osobní statečnosti lze hodnotit i jeho vběhnutí před 18 tunový transportér, tak na druhé straně musí být každému jasné, že jde o výjimečně hloupý akt, protože nikdo z těch účastníků konvoje o jejich průjezdu ČR nerozhodl. Jinak řečeno, A.B. Bartoš plakal na špatném hrobě. A.B. Bartoš s jeho seznamy "pravdoláskařů", židů a dalších "škůdců" je navzdory Tvému přesvědčení odporným příživníkem, který chce využít politiky jako prostředku osobní kariéry. Ano, o něj bych si za normálních okolností neopřel ani kolo, a účastí v akcích, které organizuje bych načichl pachem nesnášenlivosti akariérizmu. Ty jsi se však rozhodla, že mě co nejvíce urazíš tím, že všechny tyto vlastnosti vztáhneš na sebe. Bránit Ti nemohu, ale podporovat také ne. Jenom se rozhořčeně bráním, abys mě veřejně označila za sketu a (ne)morálního špinavce

2 Leo K Leo K | E-mail | 29. března 2015 v 18:50 | Reagovat

Jistě, že mě to urazilo do hloubi duše. Jak si ostatně vysvětlit jinak Tvůj koment:...raději buďte doma, co kdybyste se ocitli třeba v mé blízkosti, i já patřím k té spodině, o kterou by si ti dokonalí neopřeli ani kolo...
To nejen bolí a pálí, protože od nepřítele bych to čekal, od přítelkyně nejdůvěryhodnější však ani náhodou. Ono mě to také ponižuje na všech facebookových stránkách, kam se to dostalo

3 nlydia nlydia | 29. března 2015 v 19:18 | Reagovat

Naprosto vůbec jsem Tě nechtěla urazit a už vůbec ne označit Tě za …. za to, co píšeš a co v souvislosti s Tebou ani opakovat neumím. Jestli Tě to urazilo, moc se omlouvám a opravdu to nebylo mým úmyslem. Kdybych už měla důvod chtít někoho urazit, tak toho, kdo urazil mne. Ale ani na něho se nezlobím, zveřejnila jsem jeho slova jako příklad západní manipulace a všechny tyto postřehy skládám jako mozaiku a snažím se pochopit, proč stojíme na pokraji války a jak tomu zabránit.

Mým úmyslem není ani Tebe a ani nikoho jiného urazit. Jenom jsem tím řekla, co jsem řekla, že „zločincem není člověk proto, že vyznává nějakou ideologii, ale zločincem je každý fanatik, který povýšil tu svoji vlastní ideologii a jejím jménem nenávidí a neváhal by pro ni vraždit ty ostatní jiné. Před Bohem není zločincem úplně každý komunista, každý pravdoláskař, ani každý muslim, každý křesťan, katolík, či protestant, ale zločincem je každý člověk, který nenávidí, schvaluje vraždy jiných anebo sám vraždí.“ A to se přece Tebe netýká.

A Bartoš? Pěkně to napsal Filip Outrata v deníku referendum. Ostatně ten odkaz mám od Tebe:

http://denikreferendum.cz/clanek/20065-americky-konvoj-a-pravo-na-protest

Silná slova a bojovné výkřiky nikoho před skutečným nebezpečím neochrání. Jejich „síla“ se povýtce vybíjí v potyčkách s jinými slovy, jinými názory, jak to v té nejpokleslejší podobě lze vidět na různých sociálních sítích. Pozoruhodné je přitom jedno: ti nejzapálenější protiruští a proruští diskutující si často nezadají ve vulgárnosti, s níž prosazují svou pravdu.

V otevřené svobodné společnosti, kterou ta česká je či chce být, je jediný zdroj síly: skutečně otevřené a svobodné vyjadřování nejrůznějších názorů. Protiruské i protiamerické postoje by měly být stejně vítány a dokonce chráněny, pokud jsou skutečně autentické. Pokusy umravňovat veřejnou diskusi, vést ji „náležitým“ směrem a vytěsňovat „závadné“ názory by vždy vedly pouze k dalším a ještě větším problémům.

Pokud se tedy v následujících dnech skutečně najde někdo, kdo půjde na americký konvoj hodit vajíčko, měl by být posuzován zhruba stejně jako ti, kdo loni v listopadu přišli hodit svá vajíčka na prezidenta republiky. Tedy jako někdo, kdo k vyjádření svého legitimního občanského názoru zvolil sporný, hloupý či primitivní, ale přesto ne protizákonný prostředek.

4 nlydia nlydia | 29. března 2015 v 21:26 | Reagovat

Podtextem tohoto sporu je asi náš rozdílný názor na politické strany.

Jsem přesvědčená, že každý je jaký je a má právo zůstat tím čím je, tak jako pravá ruka je pravá a levá je levá. A proto Dohoda pravice a levice je absolutně nezbytně nutná. Ty jednotlivé třídy mají chodit vedle sebe a ne proti sobě. Morální povinností pravicově smýšlejícího člověka je zavrhnout nenávistné fašistické praktiky a morální povinností levicově smýšlejícího člověka je zavrhnout třídní boj. Levičáctví bez Boha je boj proti Bohu i lidem. Levičáctví bez třídního boje je skoro totéž, co evangelium. Vpravo pak zůstane touha po spravedlnosti a pořádku a vlevo sociální cítění a láska k bližním, a máme Boží království na zemi.

Lidskou přirozenost změnit nelze, každý má právo být tím, čím se cítí být. Zákazy pak v podobě spravedlivých zákonů vyřeší pořádek a spravedlnost, ne však myšlení člověka. V prostředí spravedlivých zákonů však samovolně zvítězí svoboda nad totalitou a extremismus zanikne, nebude pro něho místo ve světě, v němž všichni budeme mít stejné morální povinnosti a stejná práva. Je třeba z každé politické strany vzít to nejcennější, kvůli čemu byla založena a vytvořit a uzákonit to v jednom politickém programu, v jedné ústavě všechno pro všechny a ne každý prosazovat sebe a svoje zájmy proti druhým.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama