Březen 2015

Globalizace

29. března 2015 v 14:05 Politika

"Svůj odpor k průjezdu americké kolony jistě lze vyjádřit mnoha způsoby. Jednou z možností je i účast na veřejných shromážděných. Pak se ale může stát, že se octnete ve společnosti lidí a hnutí, o které byste si za normálních podmínek neopřeli ani kolo . Proto je na každém, zda se některé akce zúčastní či nikoliv. Zúčastníte-li se, mějte ale na paměti, že vaše účast může být zneužita k propagaci postojů, které jsou vám cizí."

Ano, raději buďte doma, co kdybyste se ocitli třeba v mé blízkosti, i já patřím k té spodině, o kterou by si ti dokonalí neopřeli ani kolo. Veřejně známá osobnost naštěstí nejsem, tak blízkost dokonalých v mé přítomnosti by nebyla až tak moc kompromitující, ale, jak mi včera napsal jeden známý, moravský emigrant žijící od ruské okupace v Americe, snažím se:


"o spolupráci ďábla s Bohem a vůbec mi nevadí, že to nejde. Jsem totiž prolhaný ignorant a můj blog http://nlydia.blog.cz/1503/dragounska-jizda-vojenske-manevry-vlady-usa je výsměch lidem, kteří umí víc než česky. A na každé mnou uvedené video, zprávu, článek existuje vysvětlení a možnost ty informace vyvrátit, nejsem ale člověk, který by o to stál a přemýšlel o tom. Jsem už naprogramovaná a není žádná věc, aby změnila moje jednosměrné myšlení. Můj blog, dal dohromady užitečný idiot, píše ten můj známý a on nemá strach tak z Putinových hrdlořezů, ale daleko větší strach má z lidí, jako jsem já. Já totiž pomáhám zlu a přitom si myslmš, jak nejsem lidská, laskavá a milující pravdu a Boha. Vždyť já se vlastně snažím spolupráci ďábla s Bohem a vůbec mi nevadí, že to nejde. Bez lidí jako jsem já, by totiž ani války nebyly, protože každý člověk s otevřenou myslí ví, že se dá pravda najít." Tak on mě z Ameriky vidí.


A skutečnost je taková, že jedni vidíte ďábla vlevo, druzí vpravo. A ďábla je nutné vymýtit, aby byl mír. Musíte ho vyvraždit. Hurá, všichni stejní, vpravo i vlevo, nesnášenliví, zlí, co nenávistně jdete proti Bohu a lidem, vzájemně byste si o sebe neopřeli ani kolo, hurá s Putinem proti Obamovi a s Obamou proti Putinovi.


A stejně tak i v náboženství. Všichni křesťané totiž jsme bratři a sestry ale protestanté jsou bloudící, a když se neobrátí k římskokatolickému učení, přijdou do pekla. A když římskokatoličtí věřící nepřijmou učení protestantů, také nebudou spaseni. O co usilujete? O to, abyste se potkali zase v pekle, abyste se mohli dál na sebe povyšovat, ubližovat si a hádat se?


A také křesťany je nutné zlikvidovat. To ví každý dobrý muslimský terorista. A proto je nutné zlikvidovat i všechny muslimy, to ví zase každý dokonalý křesťan. A všichni jste stejně sebestřední ignoranti, proto válka.


Na nikoho se nezlobím, vím, že člověk v moci zlého nerozezná dobré od špatného, dokud se neobrátí ke Kristu v pravdě. A nevedeme boj proti tělu a krvi ale proti mocnostem a silám tohoto věku. Proto zlobu odpouštím, jenom ta sobecká zabedněnost mě občas ničí, horlivost stravuje, a pláču, když vidím, jak lidé zbytečně trpí a umírají a nepoučitelně táhnou válku jedni na druhé a tím sami na sebe.


Minule jsi, Leo, napsal citát Aristotela: "Když člověk čelí jednoduchým myšlenkám, je slepý jako netopýr oslněný světlem." A pravda je myšlenka ze všech myšlenek ta nejjednodušší. Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten zabíjí, kdo zabíjí, je vrah a patří do vězení.


A není zločincem člověk proto, že vyznává nějakou ideologii, ale zločincem je každý fanatik, který povýšil tu svoji vlastní ideologii a jejím jménem nenávidí a neváhal by pro ni vraždit ty ostatní jiné. Před Bohem není zločincem úplně každý komunista, každý pravdoláskař, ani každý muslim, každý křesťan, katolík, či protestant, ale zločincem je každý člověk, který nenávidí, schvaluje vraždy jiných anebo sám vraždí.


Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníky. Ježíš nezemřel na kříži za spravedlivé ale za hříšné. Proto každý zločinec a vrah má až do posledního dne šanci učinit pokání, to znamená litovat a změnit své myšlení a napravit své skutky ve jménu Ježíše. Tedy žádná pomsta, žádné "Oko za oko, zub za zub" ale odpuštění. To znamená, milovat i nepřátele. A každý, kdo odsuzuje a nenávidí, je vrah.


Není, bohužel, obtížné doložit, že dnes špinavé ruce od krve má Obama a ne Putin.


Na lžích, krádežích a vraždách je postavený celý tento vládnoucí systém. Mediální manipulace je lež, lichva je krádež, válka vraždění, zrada vlastních občanů se podobá smilstvu a na lichvářské bázi dluhů funguje celý tento systém tento likvidací národů a v nich i jedinců. Banky jdou na ruku špatným zákonům a platíme úroky a penále z neúnosných nákladů, které na nás nakládají proti desátému přikázání: "Nepožádáš statku bližního svého."


"Bezdomovec je člověk odsouzený touto společností k smrti. Není pro lidské společenství žádnou omluvou, že někteří si prý vybrali tento osud dobrovolně. Za prvé tomu nevěřím ani náhodou, protože jsem zažil společnost, kde bezdomovci čtyři desítky let neexistovali. Za druhé naše společnost odsuzuje sebevraždu, takže by každému, kdo se o ni pokouší, měla v tom zabránit. A to nepřipomínám náš právní řád, který rovněž zní jasně. A konečně za třetí, považuji tezi o dobrovolnosti bezdomovectví za ubohou výmluvu, otupování vlastního svědomí a tedy faktickou lež. Jsou země, kde stát odsuzuje nejtěžší zločince k trestu smrti. V USA je při tom procedura takového soudního rozhodnutí natolik zdlouhavá, že odsouzenci prožijí v kobkách i desítky let v očekávání výkonu trestu. Většina bezdomovců tak dlouho na naplnění svého osudu nečeká. Při tom je jejich situace, oproti odsouzencům k smrti, mnohem tristnější. Neznají obvinění, ale ani rozsudek. Vezměme na vědomí, že žádný z bezdomovců se jím nenarodil. To jenom lidské společenství ho k tomu dohnalo. Politicko-sociální systém, který jim dává vzniknout je v mých očích naprosto špatný, odsouzeníhodný a je proto bezpodmínečně nutné ho změnit."
"My ekonomičtí nájemní vrazi jsme byli zodpovědní za vytvoření tohoto globálního impéria. Pracujeme mnohými způsoby. Říká John Perkins. To co nejvíc děláme je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zaujímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku skrz světovou banku nebo její sesterskou organizaci. Ty peníze ale nikdy nejdou zemi samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi. Elektrárny, průmyslové parky, přístavy. Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi ale a jejím občanům zůstane na pleci obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že je nesplatitelný. A tak v určitém stádiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové a řekneme jim: Dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh… Prodejte nám vaši ropu levně nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák, hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů, donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky apod. jsou prodané do rukou amerických nebo multinárodních korporací. To je typický způsob, jakým ve světě operuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Uvalit na zem dluh tak velký, že ho nedokáže splatit. A potom nabídnout přefinancování tohoto dluhu s tím, že zaplatí ještě větší úroky. Tyto podmínky v podstatě znamenají, že dotyčná země musí rozprodat svoje zdroje. Často to zahrnuje instituce poskytující sociální a veřejné služby, někdy školství, systémy výkonů trestu, systém pojištění. Všechno jde zahraniční korporacím. Je to dvojité, trojité, čtyřnásobné sevření. … To není na styl konspirace. Tito lidé se nepotřebují setkávat a kout pikle. Všichni pracují na jediném cíli, a tím je, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na sociální a environmentální dopady. Tento proces manipulace ze strany korporatokracie prostřednictvím dluhů, podplácení a politických převratů se nazývá Globalizace."


Dragounská jízda, vojenské manévry vlády USA.

27. března 2015 v 16:34 Politika


Jak to dopadne? Už v této chvíli je zřejmé, že se nejmocnějším úspěšně daří podle předem připraveného scénáře dostat na náměstí a případně i obětovat nás, obyčejné lidi. Za krveprolévání v občanských válkách zodpovědnost nenese nikdo, protože jsou běžným záměrem mocenských zájmů. Hlavním cílem těch zájmů pochopitelně nejsme my, my máme být jen zneužiti ekonomickými vrahy k ovládnutí Ruska.


Doporučuji ignorovat americký konvoj a umožnit co nejhladší průběh. Není to zbabělost ale moudrost. Na ulici se dělají revoluce a války. Pořádek je nutné udělat ve vládě, v zákonech. A k tomu je nutné žít a ne se nechat zabít proto, že nám to tak vymysleli a naplánovali. Podařilo se jim zmanipulovat nás a rozdělit, my se ale umíme spojit a domluvit. Spojuje nás společná touha žít v míru.


Holá pravda ve své nejhlubší podstatě je pro všechny lidi celého světa jen jedna a na té se všichni sjednotíme: krást, lhát a zabíjet se nesmí. To ví každý spravedlivý člověk. Na lži, krádežích a vraždách je ale postavený celý tento vládnoucí systém.


Mediální manipulace je přece lež, lichva je krádež, válka vraždění, no a zrada vlastních občanů se podobá smilstvu. Na těchto základech když se domluvíme, sjednotíme a půjdeme do voleb společně, tak zvítězíme. A pak tyto základy uzákoníme a na nich postavíme všechno. Nové spravedlivé zákony a nový transparentní způsob vlády pak podřídíme kontrole občanů.


Oddělíme pravdu od lži a dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, vzdělaného i nevzdělaného, bohatého i chudého, bude jeho vlastní svědomí, a co nezvládne svědomí, to napraví justice podle spravedlivých zákonů. Proti jednohlasně vítězné straně dobra žádná menšina opozičního zla nebude mít už šanci podvádět, loupit a škodit, devastovat člověka i svět.


"Expedice, průzkumná výprava, která je uspořádaná do cizí země, aby zjistila reakce domorodců. Reakce vlády, politiků a poslanců už má zjištěny.


A jak ta expedice dopadne, to v této chvíli nikdo neví, ale už v této chvíli je zřejmé, že veřejnost je rozdělena do tří základních skupin. První skupina jako vždy je nejpočetnější, to jsou ti, kteří se zachovají laxně ať už z lhostejnosti nebo ze strachu, aby se do něčeho, o čem neví, jak to dopadne, připletli. Tato nejpočetnější skupina bude sedět u televize a dívat se na to jako na fotbal. Pak je druhá skupina a to jsou ti, kterým se ta expedice nelíbí, tady co jsme se shromáždili a kteří jsou odhodlaní ten svůj názor dát najevo veřejně. No a pak je třetí skupina, které se nelíbí, že se ta expedice někomu nelíbí a budou taky svůj názor vyjadřovat. To znamená, že nejen budou expedici vítat, ale i budou organizovat akce proti té druhé skupině, takže se můžeme nadít docela zajímavých věcí té neděle, nikdo nevíme, jak ta situace bude pokračovat, neví to ani naše vláda, přesto že je za to všechno zodpovědná, protože to bylo v jejich rukou, aby k tomu nedošlo"


"Těch vojenských technik přes českou republiku přejíždí hodně a odehrávají se úplně jinak, proti přemístění vojenské přikryté vojenské techniky by se žádný protest nestrhl, problém je ta propagandistická cesta, která tady demonstruje sílu USA a to je velmi vážný krok a je strašně necitlivý vůči českému národu. Český národ propagandistické průvody cizích vojsk už má za sebou mnohokrát. Je to velmi necitlivý krok, je to ponížení českého národa a dává do pochybnosti tu naši svobodu a nezávislost a suverenitu, kterou se tak oháníme. A mimo toho, proč to pokládáme za tak vážné, je ta mezinárodní situace napětí, vztahy USA a Ruska, které směřují k válce na evropském území. A my jsme tímto způsobem zataženi proti vůli většiny občanů do přípravy války a český lid nechce připravovat válku, chce směřovat k míru a připravovat podmínky k tomu, aby mír mohl nastat. A rozhodně celá dragounská jízda, celé vojenské manévry vlády USA rozhodně nepřispívají k tomu, aby se napětí uklidnilo. Proto musíme protestovat a lidé by měli být velmi ostražití a neměli by mlčet k tomu, co se tady odehrává, protože to je jenom první krok, rozhodně to není jenom průjezd tak, jak se to představuje, takže kvůli tomu jsme se připojili a cítíme to velmi vážné."


"Je nutné respektovat druhého, klást argumenty a ne harašit zbraněmi. Ten mír za to stojí. Proto si myslíme, že bychom měli vyhlásit program: Dejme šanci míru, kde by se shromažďovaly návrhy na obnovení důvěry ve státy, na obnovení důvěry mezi státy, na snížení vojenských rozpočtů, na snížení napětí ve světě, na omezení a větší regulaci obchodu se zbraněmi, na výchovu v médiích, ve vzdělávání, ve filmu, aby se násilí vytlačilo postupně na okraj."


"Prosili jsme organizátory, aby nepřipustili jakoukoliv provokaci, protože když se nad tím zamyslíte, tak tohle někdo vymyslel hlavou, to znamená, že se může počítat s tím, že to někdo někde neustojí a my se toho bojíme. Když si to někdo vymyslel tímto způsobem, a vždycky věci vznikají na konfliktech a měli by to být novináři, kteří by měli varovat, že když si to tak někdo vymyslel, tak si za to musí nést plnou zodpovědnost. Je to velmi nebezpečná situace a my ji neumíme odhadnout, co se vlastně bude dít. A všichni, kteří to podepsali, museli vědět, že tato situace může nastat."


"V Itálii existují základny už od druhé světové války, ale nikdy se nestalo, že by prošel takovýto průvod americké armády. Možná skrytě, že to nikdo nevěděl. Protože tohle se děje buď v okamžiku, kdy se jedná o nějakou okupaci anebo o nějaké osvobození. Jak se mohlo stát, že česká vláda umožnila, dovolila ponížení suverenity českého státu?"


"Oni se naši politici ohánějí tím, že to vyplývá z naší povinnosti, protože my jsme členem NATO, že to je naše povinnost. Není to naše povinnost. V západní Evropě se takovéto oslavné a provokativní propagandistické průvody americké armády nikdy neodehrály a přesto jsou všichni členy NATO a mají tam dokonce cizí základny, ale toto si v západních zemích nikdy americká armáda nedovolila. Oni umožnili prokázat nadřazenost toho, kdo skutečně ovládá tuto zemi a to je ta nejsmutnější záležitost celé této akce."


"Spojené státy vedou válku s Ruskem do posledního Ukrajince."

"Ze strany ruské jsme nikdy neslyšeli slova, která řekl Obama 11. 2. 2015. Musíme mít nejsilnější vojenskou sílu na světě, musíme příležitostně zkroutit ruce zemím, které by nedělaly to, co potřebujeme, aby dělaly."


Prohlášení k průjezdu americké armády Českou republikou


První otázkou novinářů a proamerických stoupenců bývá, proč protestujeme proti průjezdu americké armády Českou republikou.


Kolona vojenské techniky dosahující délky dvou kilometrů, vyzbrojená ostrou municí je demonstrací síly. Takto to prezentuje i americká strana a je to popíráno představiteli vlády České republiky.


Protestujeme, naše svrchované území České republiky není k tomu, aby sloužilo k demonstraci síly jakékoliv armády a neexistují žádné závazky, které by ji vázaly své území k takové činnosti poskytovat.


Českou republiku lze projet od 00,00 hodin do 6,00 hodin, aniž by to přineslo zhoršení dopravní situace. Místo toho vstupují americké jednotky do České republiky ze tří směrů, které se následně spojí v Praze Ruzyni. To jsou parametry vojenského cvičení americké armády s ostrou munici uskutečněné k civilnímu objektu, mezi civilisty. Tvrzení, že rozdělení vojenské techniky do 3 proudů k zamezení zhoršení dopravní situace jsou nesmysly a znedůvěryhodňují Armádu České republiky a Vládu ČR. Veškerý průjezd americké armády mohl být kromě toho uskutečněn po železnici. Ale to by šlo o pouhý průjezd a ne o dragounskou jízdu.


Protestujeme, vojenská cvičení se ze zákona smí provádět pouze ve vojenských újezdech. Jde o ohrožení obyvatel České republiky. Zákon o Armádě České republiky neumožňuje, pohyb ostré vojenské munice mezi obyvatelstvem.Historické zkušenosti i zkušenost, kdy se americká administrativa snažila umístit v České republice radarovou základnu ukazují na odpor většiny občanů, aby na území České republiky pobývala cizí vojska a budovala se cizí vojenská základna. Demonstrace síly americké armády spojené s jejím 4 denním pobytem v České republice má posílit proamerickou menšinu, získat další podporovatele, zatlačit a zastrašit všechny, kteří s touto demonstrací síly, tzv. průjezdem americké armády a možným vznikem americké základny na svrchovaném uzemí ČR nesouhlasí.


Protestujeme, proti tzv. průjezdu americké armády přes území České republiky. Je to provokace, která má rozdělit společnost a vyhrotit mezilidské vztahy. Reakce proamerických zastánců jsou ve všech případech agresivní, nesoucí prvky nacismu.


Protestujeme, aby něčí plány schovávající se za naplňování závazků, slovech o přátelství vnesly do naší společnosti nenávist, ztrátu schopnosti slušné argumentace a diskuse. Pokud žijeme v demokratickém a právním státě, mají odpůrci právo se vyjádřit k demonstraci slíly prezentované průjezdem americké armády přes území České republiky.


Nechceme demonstraci síly a válečnou propagandu!

Chceme dát šanci míru!

Chceme karavanu míru!Iniciativa Ne základnám - Eva Novotná, Hnutí za přímou demokracii - Marek Řezanka, Spojenectví práce a solidarity - Milan Neubert, Humanistické hnutí - Dana Feminová, Komunistická strana Čech a Moravy - Petr Šimůnek, Strana demokratického socialismu - Lubomír Ledl, Mírová aktivistka - Lenka Procházková, Aktivista - Karel RůžičkaSilná slova a bojovné výkřiky nikoho před skutečným nebezpečím neochrání.


Jejich "síla" se povýtce vybíjí v potyčkách s jinými slovy, jinými názory, jak to v té nejpokleslejší podobě lze vidět na různých sociálních sítích. Pozoruhodné je přitom jedno: ti nejzapálenější protiruští a proruští diskutující si často nezadají ve vulgárnosti, s níž prosazují svou pravdu.


V otevřené svobodné společnosti, kterou ta česká je či chce být, je jediný zdroj síly: skutečně otevřené a svobodné vyjadřování nejrůznějších názorů. Protiruské i protiamerické postoje by měly být stejně vítány a dokonce chráněny, pokud jsou skutečně autentické. Pokusy umravňovat veřejnou diskusi, vést ji "náležitým" směrem a vytěsňovat "závadné" názory by vždy vedly pouze k dalším a ještě větším problémům.


Pokud se tedy v následujících dnech skutečně najde někdo, kdo půjde na americký konvoj hodit vajíčko, měl by být posuzován zhruba stejně jako ti, kdo loni v listopadu přišli hodit svá vajíčka na prezidenta republiky. Tedy jako někdo, kdo k vyjádření svého legitimního občanského názoru zvolil sporný, hloupý či primitivní, ale přesto ne protizákonný prostředek.


"Co čeká Rusko pokud Putin pošle vojska?


Válka s Evropou a Státy + Kanadou a Austrálií. Amerika se zadýchává od kolosálního státního dluhu, který převyšuje 17 triliónů dolarů. Neprodleně potřebují velkou válku. Masové krachy firem, krach držitelů obligací, pád trhu cenných papírů. To jsou trilióny shořelých virtuálních peněz. Státní dluh USA se vymaže a vojensko-průmyslový komplex a ekonomika USA získá nové zakázky z celého světa. V tom je jejich šance vyhnout se nevyhnutelnému bankrotu. Rusko tu válku nepotřebuje. A vedení Ruska se ocitá před volbou: Buďto špatné rozhodnutí nebo velmi špatné. Zemřou stovky nebo stovky tisíc až miliony lidí? Je to strašná volba, ale taková je reálná geopolitika."


"Jsou dvě možnosti, jak si podrobit národ. Jedna zbraněmi a druhá prostřednictvím dluhu. (John Adams 1735-1826)


My ekonomičtí nájemní vrazi jsme byli zodpovědní za vytvoření tohoto globálního impéria. Pracujeme mnohými způsoby. Říká John Perkins. To co nejvíc děláme je, že nalezneme zem, která má nějaké zdroje bohatství, které naše korporace zaujímají, například ropa. Potom zprostředkujeme této zemi velkou půjčku skrz světovou banku nebo její sesterskou organizaci. Ty peníze ale nikdy nejdou zemi samotné. Namísto toho jdou našim velkým korporacím, které za ně budují infrastrukturu v dané zemi. Elektrárny, průmyslové parky, přístavy. Věci, ze kterých kromě našich korporací prosperuje jen hrstka bohatých v dané zemi. Peníze vůbec nejdou na věci, které by zlepšily situaci obyčejných lidí. Zemi ale a jejím občanům zůstane na pleci obrovský dluh. Tak obrovský, že se nedá splatit. A to je část plánu - že je nesplatitelný. (i v malém-lichváři) A tak v určitém stádiu přijdeme my, ekonomičtí vrahové a řekneme jim: Dlužíte nám moc peněz, nemůžete splatit dluh… Prodejte nám vaši ropu levně nebo nám dovolte umístit ve vaší zemi vojenskou základnu, případně pošlete vojáky do některé země, kde se nám to hodí, třeba Irák, hlasujte s námi v budoucím hlasování Spojených národů, donutíme je zprivatizovat energetické strategické podniky apod. jsou prodané do rukou amerických nebo multinárodních korporací. To je typický způsob, jakým ve světě operuje Světová banka a Mezinárodní měnový fond. Uvalit na zem dluh tak velký, že ho nedokáže splatit. A potom nabídnout přefinancování tohoto dluhu s tím, že zaplatí ještě větší úroky. Tyto podmínky v podstatě znamenají, že dotyčná země musí rozprodat svoje zdroje. Často to zahrnuje instituce poskytující sociální a veřejné služby, někdy školství, systémy výkonů trestu, systém pojištění. Všechno jde zahraniční korporacím. Je to dvojité, trojité, čtyřnásobné sevření."


Guatemala 1954

V době, kdy se stal prezidentem Guatemaly Jakobo Arbenz Guznán, byla tato země pod palcem velké mezinárodní korporace United Fruit. Arbenz řekl: Dáme půdu zpět lidem. Když se dostal k moci, nasměroval politiku tak, aby přesně toho dosáho - vrátil půdu zpět lidem. Korporaci United Fruit se to nelíbilo. Najala tedy PR společnost a zahájila velkou kampaň v USA, aby přesvědčila Američany, že Arbenz je sovětská loutka. A pokud se mu dovolí zůstat u moci, tak budou mít Sověti v této části světa záchytné místo. V té době měli všichni strach z červeného komunistického teroru. Stručně řečeno, z této PR kampaně vzešel závazek na straně CIA a vojenských složek, že tento muž musí z kola ven. A podařilo se nám to. Poslali jsme tam letadla, vojáky, šakaly a odstavili jsme ho. Když se ho podařilo připravit o funkci, tak nový člověk, co tam přišel, v podstatě dal vše do původního stavu. Rozdal věci do rukou velkým mezinárodním korporacím, včetně United Fruit.


Ekvádor 1981

V Ekvádoru vládli mnoho let diktátoři nakloněni USA. Často byli dost brutální. Potom se dohodlo, že tam budou skutečné demokratické volby. Kandidoval Jaime Roldos. Řekl, že jeho hlavním cílem bude zajistit, aby zdroje bohatství v Ekvádoru byly používány tak, aby to pomohlo lidem. A vyhrál. Získal velkou většinu hlasů. Nejvíce v celé historii. Začal dělat takové kroky, aby zisky z ropy šly na pomoc lidem. V USA se nám to samozřejmě nelíbilo. Byl jsem poslán do Ekvádoru jako jeden z několika ekonomických nájemných vrahů, abychom tuto situaci změnili, zkorumpovali ho, zmanipulovali. Aby věděl, že … víš, ty a tvoje rodina můžete být velmi bohatí, pokud budete hrát na naši hru. Když ale budeš pokračovat v prosazování politiky, kterou jsi slíbil, budeš se muset probrat. On ale neposlouchal. Byl zavražděn. Když se jeho letadlo zřítilo, celé okolí bylo okamžitě uzavřeno. Jediní lidé, kterým bylo dovoleno tam vstoupit, byli příslušníci armádních složek USA z nedaleké základny. Ekvádorské ozbrojené složky tam pustili až potom. Když začalo vyšetřování, dva klíčoví svědci zahynuli při autonehodě ještě před tím, než měli možnost vypovědět. V souvislosti s vraždou Jaimeho Roldose se stalo mnoho podivných věcí. Stejně jako většiny lidí, kteří tento případ studovali, ani já nemám vůbec žádné pochybnosti, že šlo o vraždu. A já jsem z pozice, v níž jsem byl, něco takového očekával. Ať puč nebo vražda, bylo jisté, že bude sesazen. Odmítl korupci, nenechal se podplatit, jak jsme to chtěli.


Venezuela 2002

Je zajímavé, jak se stejný systém používal a fungoval další dlouhé roky. Jediné, co se měnilo, byli ekonomičtí nájemní vrahové. Byli stále lepší a lepší. Pak jsme přišli s tím, co se nedávno stalo ve Venezuele. V roce 1998 se prezidentem stal Hugo Chávez. Před tím vládla ve Venezuele dlouhá řada prezidentů, kteří byli velmi zkorumpováni a v podstatě zničili ekonomiku země. A Chávez nebyl jedním z nich. Vzepřel se USA. Žádal, aby venezuelská ropa byla využívána tak, že to pomůže lidem v zemi. Nuž, a nám v USA se to nelíbilo. A tak byl v roce 2002 zinscenovaný puč, za kterým stála CIA. Ten puč byl učiněn způsobem velmi připomínajícím Kermita Roosevelta. Lidé jsou zaplaceni, aby vyšli do ulic a dělali rvačky, protestovali a ukázali, že Chavez je velmi nepopulární. Víte, pokud dokážete do ulic dostat několik tisíc lidí, televize může udělat dojem, že je na nohou celá země. A věci se začnou rychle šířit. Ale u Chaveze to nezabralo, protože byl dostatečně chytrý. A lidé pevně stáli za ním a neskočili na to. Toto byl fenomenální moment v dějinách Latinské Ameriky.


Irák 2003

Irák je perfektním příkladem, jak tento systém pracuje. Ekonomičtí nájemní vrahové jsou v první linii ofenzívy. Jedeme a snažíme se zkorumpovat vlády. Snažíme se je donutit, aby si vzali velké půjčky, které pak použijeme jako mocenské zlo na ovládnutí země. Pokud selžeme, jako jsem selhal já v Panamě a v Ekvádoru, to znamená, když korupce nezabere, druhý krok je vyslání šakalů. Ti buď svrhnou vládu, nebo provedou vraždu. Když se to stane, nová vláda jde raději pěkně podle očekávání, protože nový prezident ví, co se stane, pokud by tomu tak nebylo. V případě Iráku obě tyto věci selhaly. Ekonomičtí nájemní vrahové neuspěli, ačkoliv se velmi snažili. Saddámovi byla nabídnuta dohoda podobná, jako akceptovala Saudská Arábie, ale on ji odmítnul. Potom přišli šakali, aby ho odstranili, ale nepodařilo se jim to. Úroveň bezpečnosti byla velmi vysoká. Saddám konec konců jednoho času pracoval pro CIA. Najali ho, aby zavraždil bývalého prezidenta Iráku. Sice se mu to nepodařilo, ale díky tomu poznal systém. V roce 1991 jsme tam poslali armádu, aby vyřadila ozbrojené síly v Iráku. Po tomto jsme předpokládali, že Saddám přistoupí na dohodu. Mohli jsme ho odstavit už tehdy, ale nechtěli jsme, protože to byl mocný muž, jakého jsme potřebovali. Mysleli jsme, že bude držet svůj národ pod kontrolou. Stejně i Kurdy a Irán od svých hranic a stále by nám dodával ropu. Vyřadili jsme jeho armádu, mysleli jsme, že přistoupí na dohodu. Ekonomičtí nájemní vrahové se tam tedy znovu vrátili. Neúspěšně. Pokud by tehdy uspěli, Saddám by byl stále vůdcem v Iráku. Prodávali bychom mu stíhačky a vše, co chtěl. Ale neuspěli. Šakalům se ho také opět nepodařilo odstranit. Tak jsme tam znovu poslali armádu a tentokrát jsme udělali práci až do konce. Uzavřely se tam velmi lukrativní zakázky na stavební práce. Na rekonstrukci země, kterou jsme zničili. To je sakra dobrý kšeft, pokud vlastníte velké stavební společnosti.


V Iráku lze vidět tři fáze. Ekonomičtí nájemní vrahové, selhali. Šakalové, selhali. A nakonec přichází armáda. Tímto způsobem jsme vytvořili impérium, potichu, plíživě. Všechny impéria v minulosti byly vytvořeny vojenským tažením. A každý věděl o tom, že se impéria vytvářeli. Dělali a věděli to Angličané, Francouzi, Němci, Římané, Řekové. … A všichni na to byli pyšni. Vždy se na to našla nějaká záminka, jako třeba šíření civilizace, nějakého náboženství nebo něco podobného. Ale bylo známo, že to dělají. My o tom nevíme. Většina lidí v USA žije z benefitu impéria. Že dodnes je na světě více otroctví, než kdykoli v historii lidstva. Potom se rozehrává otázka: pokud máme impérium, kdo je jeho vládcem? Prezidenti USA zjevně nejsou vládci impéria. Imperátor je někdo, kdo není volený, nemá omezené funkční období a nikomu se nezpovídá ani nepodléhá. Prezidenta tedy nelze takto klasifikovat. Ale máme to, co považuji za ekvivalent imperátora. Nazývám to korporatokracie (vláda korporací) Korporatokracie je skupina lidí, kteří jsou v čele velkých korporací. Ti se chovají jako imperátor toho impéria. Mají pod palcem média, buď je přímo vlastní, nebo nepřímo ovládají. Mají pod palcem většinu našich politiků, protože financují jejich kampaně. Nejsou voleni, nemají omezené funkční období, nikomu se nezpovídají. A na úplné špičce této skupiny můžete s jistotou říci, zda ten člověk pracuje pro privátní korporace nebo vládu, protože se střídají nahoru-dolů. … Je to velmi těžko postihnutelné spojení. To není na styl konspirace. Tito lidé se nepotřebují setkávat a kout pikle. Všichni pracují na jediném cíli, a tím je, že musí maximalizovat zisky bez ohledu na sociální a environmentální dopady. Tento proces manipulace ze strany korporatokracie prostřednictvím dluhů, podplácení a politických převratů se nazývá Globalizace.Při osvobozování Československa


padlo před sedmdesáti lety podle oficiálních zdrojů celkem 140 034 spojeneckých vojáků, z toho 139 918 příslušníků Rudé armády, také však 116 Američanů. Každý lidský život má hodnotu, sovětská a americká armáda byly armády spojenců, všichni ti muži a ženy padli v boji proti společnému nepříteli, který chtěl zotročit celý svět.


Téma zotročení je bohužel znovu na stole. Za měsíc se bude schylovat k oslavám konce války. Dokážeme v této zemi bez ideologické zaslepenosti a předpojatosti vzpomenout skutečně všech lidí, kteří v té válce padli či jí byli poznamenáni i proto, aby nás zbavili jha? Nebo se necháme prodejnými médii manipulovat tak, abychom zásluhy přičítali jen té straně, s níž moc v zemi aktuálně kolaboruje? Bylo tomu tak za vlády komunistů, kdy bylo Československo nekompromisně "osvobozeno sovětskou armádou" a o té americké se nesmělo mluvit. Je tomu tak bohužel i nyní, kdy je nesmazatelný fakt obětí sovětských vojáků dehonestován odporným tvrzením, že šlo ve skutečnosti o dobyvatele… Každý z těch lidí si zaslouží bez ohledu na svou armádní příslušnost náš vděk a úctu a projevit bychom ji neměli jen my, obyčejní lidé, ale i naše politické reprezentace.


Majestát smrti ve válce je v sedmdesátileté poválečné historii poněkud vybledlý a pozapomenutý. Svět je znovu na hraně války, která se neohlíží na minulé mrtvé ani na současné živé. Ale my máme možnost tu situaci zvrátit. Můžeme svým zástupcům, velvyslancům i prezidentům donést poselství mrtvých a zeptat se jejich jménem - zemřeli jsme snad nadarmo?

Chceme, abyste byli znovu spojenci proti zlu! Chceme, abyste spolu jednali, dokázali si naslouchat a spolupracovat na tom, aby náš svět byl přátelský a bezpečný!


Postavme hráz skandální rusofobii, nestrkejme také všechny Američany do jednoho pytle. Nechť americká vlajka vlaje důsledně vedle vlajky ruské, ať se to jedněm či druhým jestřábům líbí nebo nelíbí! Ať Američané, Rusové, Britové či Francouzi, Češi a další Evropané, jsme Lidé.

Nenechme se stavět do vzájemně nepřátelských šiků! Postavme naopak na pranýř ty, kteří nás k tomu manipulují či nám k tomu dokonce velí.


Zdá se, že něco je ve vzduchu. Asi jaro a vlaštovky.

25. března 2015 v 10:50 Politika

Proklestit se informacemi všeho druhu a rozeznat čisté úmysly od provokací snadné není. Proti vojákům USA na našem území se připravují nejen masivní nenásilné protesty ale protesty všeho druhu. A připravují se i násilné provokace s cílem rozpoutat válku. Nechci válku: Chci mír.


A moje fantazie a dedukce makaly na plné obrátky: JUDr. Jiří Vyvadil: "NEPROJDOU"? Máme vládu, jakou jsme si zvolili, a ta rozhodla, že PROJDOU. A jen na nás záleží, jestli poteče nebo nepoteče krev. NECHTE JE PROJÍT, AŤ RYCHLE ODEJDOU.

Demonstrovat s prázdnýma rukama proti vojenské síle mocnosti, která potřebuje občanské války k uskutečnění záměru ovládnout celý svět, to není odvaha a statečnost ale bláznovství. Tato manipulace vane odjinud, než z české televize, odkud? Co z tohoto bude? Samozřejmě i pražský Majdan bude v akci, aby pokojné protesty převrátil v násilí. A co když už toho má i Putin dost a řekl si, že to Američanům spočítá? Co když pikle kují ke svému prospěchu velmoci obě?


"Hrajete si s ohněm z nevědomosti, pane Vyvadile, nebo úmyslně? S "vidlemi" proti americké vojenské technice, to není odvaha a statečnost ale nezodpovědný hazard se životy občanů této země a možná i celého světa. To přece musíte vědět, že by to mohlo skončit jako na Ukrajině.

Cerman: "Zbavoval jsem se lidí, kteří zpochybňovali mé správcovství, a ignoroval hlášení na mé přátele a kolegy, kteří skupinu zahlcovali záměrně zavádějícími dotazy a obviňovali druhé z toho, že jsou placeni Spojenými státy," pokračoval Cerman. Vyvadil ovšem nakonec zjistil, co se děje, a správcovství ho zbavil.

… JENŽE ZANEDLOUHO MU - PONĚKUD NEPOCHOPITELNĚ - SPRÁVCOVSTVÍ OPĚT VRÁTIL."


A po těchto událostech ve skupině "Neprojdou" jsem v JUDr. Vyvadilovi už neviděla provokatéra, ale bylo mi toho "popleteného" člověka jen líto, jak to "nezvládá".


Proto jsem napsala: "Vývojem prochází každý. Také jsem fandila Havlovi, i Vaculíkovi. Ale ten zpívá: Kníže má k lidu blíže a Lenka Procházková už "zpívá jiné písničky". A pan Vaculík škoda že zamrznul.

"Člověk, jenž nikdy nemění své názory, je jako stojatá voda a plodí plazy mysli."

"Od stojaté vody očekávej jed."


Ale ne, JUDr. Jiří Vyvadil popletený není, ví, co dělá. Trvalo mi hodně dlouho, než jsem pochopila.


Z diskuze: Luděk Mitas: "pane, z vás má už celá republika jen srandu. S vašimi názory souhlasím, ale myslím, že jste po tom fb NEPROJDOU! průseru už naprosto morálně odepsaný.


Jiří Vyvadil: Luďku, nechte to na mě. Přece jsem od neděle rána věděl, s čím přijdou, Zemanovi se smáli a dnes je prezidentem. Čau. … A hlavně věřte, že ten na koho útočí tato média, může jen růst."


"Jsem doslova ve svém živlu. … Neřeším detaily. A protože vím, že na koho havlisti útočí a média zvlášť, musí zvítězit, tak jsem si počkal.


A TEĎ JIM TO VŠEM BUDU SUNOUT: Jedna média za druhým jsou až do pátku u mne objednané. Účel to splnilo. A teď je možné vystoupit s požadavky na zrušení NATO, jako nejagresivnější organizace dnešního světa...NATO JE TŘEBA ZRUŠIT A SVÉHO ČASU TO CHTĚL I HAVEL."


Ke skupině "Občané proti fašismu na Ukrajině, v ČR, na celém světě" jsem se kdysi připojila ale ne ke skupině "Přátelé Ruska v České republice" proto, že potenciální přátelé jsou pro mne Rusové i Američané,
nejsem na straně jedněch proti druhým, ale skupiny "Neprojdou" to je demonstrace míru proti válce.

Nejlépe by bylo ignorovat americký konvoj a umožnit co nejhladší průběh. Anebo rozdávat letáky pro americké vojáky v angličtině o tom, že nemáme nenávist k nim, ale že chceme žít v míru. Oni mají o nás jistě nepravdivé zmanipulované informace. A i oni jsou jen otroci mocných, a jejich přirozenou lidskou touhou je milovat, tvořit a ne bořit.


Pořádek je nutné udělat, ve vládě, v zákonech. Na ulici se dělají revoluce a války. Těm musíme zabránit. Když se podařilo zmanipulovat a rozdělit nás všechny proti všem, proč by nebylo možné domluvit se, odložit to, v čem se lišíme a domluvit se na tom, co nás spojuje? Je nás většina a potřebujeme jednotná srozumitelná pravidla, která dělají člověka člověkem a kterým budou rozumět úplně všichni. A od těchto základní pravidel pak upravit zákony.


Křesťané jistě předloží přikázání lásky. S čím přijdou ostatní nevím. Ale krást, lhát a zabíjet se přece nesmí. To ví každý normální člověk. Příčinou zotročení a bídy je mocichtivé zbrojení, války a připravení lidí o společné právo na půdu. Je třeba vrátit lidem půdu k obživě a ukradené domy a byty, se kterými se kšeftaří. Prázdné chátrající domy a byty a lidé na ulici bez střechy nad hlavou! Na lži, krádežích a vraždách je postavený celý vládnoucí systém. Mediální manipulace je přece lež, lichva je krádež a válka je vraždění. Považuji za nutné se domluvit se předem, sjednotit se a jít do voleb všichni společně. Ve volbách zvítězit a pak tato společně dohodnutá pravidla uzákonit a na základu povinných pravidel slušnosti pak tvořit všechno ostatní a vládnout spravedlivě.


Přirozenou touhou a právem člověka je svobodně tvořit, milovat a žít. Je čas oddělit pravdu od lži a jednohlasně uzákonit na všechny stejný metr. Pak dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, vzdělaného i nevzdělaného, bohatého i chudého, bude jeho vlastní svědomí. A co nezvládne svědomí, to ať napraví spravedlivé zákony a justice.


Kde zvítězila pravda, spravedlnost a láska, tam pro lež, bezpráví a nenávist a násilí není žádné místo. Proti jednohlasně vítězné jedné jediné straně dobra, menšina opozičního zla nemá žádnou šanci podvádět, loupit, devastovat a škodit člověku i světu.
"Chceme, abyste byli znovu spojenci proti zlu! Chceme, abyste spolu jednali, dokázali si naslouchat a spolupracovat na tom, aby náš svět byl přátelský a bezpečný!


Postavme hráz skandální rusofobii, nestrkejme také všechny Američany do jednoho pytle. NECHŤ AMERICKÁ VLAJKA VLAJE DŮSLEDNĚ VEDLE VLAJKY RUSKÉ, AŤ SE TO JEDNĚM ČI DRUHÝM JESTŘÁBŮM LÍBÍ NEBO NELÍBÍ! AŤ AMERIČANÉ, RUSOVÉ, BRITOVÉ ČI FRANCOUZI, ČEŠI A DALŠÍ EVROPANÉ, JSME LIDÉ. Nenechme se stavět do vzájemně nepřátelských šiků! Postavme naopak na pranýř ty, kteří nás k tomu manipulují či nám k tomu dokonce velí.Když od hrobů či památníků oběti války vyjedou s poselstvím míru civilní autobusy, auta, motocykly, ale třeba i kola či pěší se spojeneckými vlajkami, bude pro dřívější spojence těžké tento mír odmítnout."Země NATO provádějí cvičení. Vaše letadla létají podél ruských hranic. Vaše lodě se pohybují velmi blízko pobřeží Ruska. Přesto se ve věci vašich cvičení nechováme hystericky. Vy sami sebe zastrašujete a vytváříte horory. Takže vám zodpovědně dnes oznamuju, ŽE SE NECHYSTÁME NIKOHO NAPADNOUT. MY TO PROSTĚ NEPOTŘEBUJEME. Chtěl bych však zdůraznit, že v závěru loňského roku prezident Ruské federace Vladimír Vladimírovič Putin schválil novou verzi ruské vojenské doktríny. TENTO DOKUMENT JE ČISTĚ DEFENZÍVNÍ A JEHO CÍLEM JE ZAJISTIT NÁRODNÍ BEZPEČNOST RUSKA V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH- řekl náměstek ministra obrany Anatolij Antonov.MY SE NECHYSTÁME S NIKÝM BOJOVAT. Je mimořádně důležité, aby právě toto pochopili v předvečer velké svatosti naší země - 70. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce. Požádal jsem proto dnes vojenské atašé: velmi vás prosím, vyřiďte ve svých hlavních městech náš vzkaz. MY CHCEME SPOLUPRACOVAT. NENÍ POTŘEBA Z NÁS DĚLAT NĚJAKÁ MONSTRA, KTERÁ OHROŽUJÍ SVĚTOVOU BEZPEČNOST. TAK TO ABSOLUTNĚ NENÍ. POJĎME ŽÍT SPOLEČNĚ," - řekl náměstek ministra obrany RF Anatolij Antonov.


K Tobě blíž

7. března 2015 v 11:26 Lidové tvoření

"Blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž, v smutcích i radostech, mou prosbu slyš: Ať kráčím den co den, jen v Tobě svoboden, blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

Vše co jsem i co mám, je darem Tvým, Tvá láska jediná, mým bohatstvím. Tys přítel můj a cíl, já toužím ze všech sil blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

I když mě sebevíc tíží můj kříž, Ty vždy mě pozvedáš, Ty potěšíš. Dej, ať Tvé cesty znám, ať po nich nejdu sám, blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád, jak ten, jenž za hříšné šel život dát. Ať umím bratrem být a s láskou v srdci jít, blíž k Tobě, Bože můj, vždy k Tobě blíž.

V poslední hodině, až přijde čas, buď se mnou, Bože můj, buď s každým z nás. Ať smrt se promění ve slavné vzkříšení, blíž k Tobě, Bože můj, na věky již."


Výraz vězně přivázaného za obě nohy s možností vzlétnout dva metry, narazit a vrátit se zpět, vyjadřuje zoufalství. Ten pták v okovech, jestli umí plakat, tak už všechny slzy vyplakal a žaluje a prosí. Svobodně létat touží.Životu ANO – smrti NE!

2. března 2015 v 11:00 Politika

"Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno."


"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

"A musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí." (1. Korintským 11:19)
Nejsme všichni stejní, nemáme stejnou barvu pleti, stejné schopnosti ani stejné názory, potřebujeme ale jednotná pravidla k plnění povinností a získání občanských práv. Že má každý z nás jiný názor? Jiné přesvědčení? V pořádku. Úplně každý člověk má svobodu věřit či nevěřit, čemu chce. A každý ať ukáže svoji pravdu příkladným způsobem života, a ne prosazováním sebe za peníze druhých.


Ve smyslu života a smrti, dobra a zla, pravdy a lži tedy jsou jen dva druhy lidí. Jako známe odvěké protiklady, tak na konci věků budeme odděleni jedni od druhých. (Matouš 25)


Každé dílo lidské pomine, zanikne, dílo lidské ve spolupráci s živým Bohem je věčné. Z našich lidských schopností a možností všechno dobré a krásné už bylo vysloveno, vykonáno a ideologicky zneužito. Ve všech oblastech lidského života jen úpadek a devastace.

Rozkastováni, nesnášenliví, nenávistní a povýšeni nad druhé, jinak smýšlející, všichni stejně zlí, jedni proti druhým svorně táhneme sami proti sobě a Bohu svět do války. Taková je realita.

Než by člověk změnil sebe, raději se upíná ke zlu a vyčerpává marnostmi, které narážejí opakovaně neosvědčenými způsoby ideologií, revolucí a válek do zdi. Příčinou všeho zla světa je lidový výběr z lidové tvořivosti politických a duchovních samozvaných vůdců. Jak v politice, tak i v náboženství, podobnost všech fanatiků náboženských, rasistických, ideologických, pravých proti levým, levým proti pravým, pravověrných proti heretikům a všichni proti všem, není čistě jen náhodná. (1. Korintským 12-13)


Znamení času je srozumitelné, přesně tak jak je psáno o tomto čase posledním, je tady nová éra Ducha svatého ne už mimo nás, ale v nás, a počátek Božího království. Žádný vůdce, žádný hrdina už nepřijde, ale až každý z nás najde pravdu v hlubinách vlastní duše, pak každý na svém místě a všichni společně ve spolupráci zvítězíme.
Proto "v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe; každý ať má na mysli to, co slouží i druhým, ne jen jemu." (Filip.2)
Čas se zastavit nedá a životem nad smrtí už zvítězil Ježíš a teď v posledním čase s druhým Jeho příchodem jde už jen o přemožení zla dobrem. V tom je a bude celé tajemství svobodného a šťastného života a změny lidí v pravdě.

"A kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl:

"Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku."

Zachovávat přikázání lásky, to je společnou podmínkou k životu lidem všem.

A následovat Ježíše, kdo je povolán, ten ví, že je povolán a je psáno: "moudrosti ovšem také učíme, ale jen ty nejpokročilejší."

Tím majetkem pak v podobenství duchovním jsou myšleny i přebytečné vědomosti filozofických, ideologických a náboženských lidských učení, která člověka odvádějí od základů pravdy.

Neporušená jednota Kristova pokoje, tou je v první řadě jednota zdravého těla a ducha, a je jediným spolehlivým ukazatelem k rozeznání pravdy od lži a k rozeznání povolaných pravých veřejně činných duchovních vůdců od samozvaných falešných, kteří si osobují právo učit a léčit druhé. Nelze si představit Ježíše, že by sám nesnášenlivý zlý a porušený nějakou zhoubnou nemocí uzdravil každou nemoc v lidu.

A posláním uzdravených, vyléčených je podávat svědectví. Mezi lékařem a pacientem přeci jen nějaký rozdíl je: "Ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním; on ho však poslal zpět a řekl mu: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš."
K volbám všichni společně.

2. března 2015 v 10:43 Politika

Stop bezdomovectví - stop vládě zločinců, lichvářů, zlodějů a vrahů!!!! Pro zatoulané psy máme útulky. A lidi z domovů vyháníme jako krysy a potkany."Otázka měřítek, jimiž se má měřit, a otázka etických kriterií, která mají určovat naše konání, musí být zodpovězena." Ale jak na to?Český právní řád trpí neúnosným zaplevelením, nahodile přijímanými zákony podle "lidové tvořivosti poslanců." Důsledkem je právní džungle. Chybí koncepčně promyšlené normy, jednotná filozofie, podle níž by se tvorba zákonů řídila.


Všechny vládnoucí politicko-ideologické systémy, jak je z historie i současnosti známe, byly a jsou totalitní proto, že nevolily skutečné hodnoty ale stranické zájmy. Nový nastávající řád nemůže být znovu postaven na konkurenci stran. Nezbytně nutné je sjednotit se, domluvit se my všichni lidé ze všech světových, politických i náboženských stran, zleva, zprava i uprostřed, kteří už toho nepořádku máme akorát tak dost!


Je nás většina a rozdrobení jedni proti druhým nezmůžeme nic. Obnova a náprava věcí veřejných, bez ohledu na příslušnost k politickým stranám, odborům, církvím atd. bezpodmínečně vyžaduje ze všech už existujících profesních a zájmových organizací i všech politických stran a občanských iniciativ a dalších existujících aktivit, vytvořit jedno veliké hnutí, jednu velikou "stranu" všech lidí dobré vůle, ve volbách jednohlasně zvítězit a uzákonit spravedlivě práva a povinnosti pro všechny stejně.


Otevřenou nenaplněnou otázkou zůstává ta dobrá vůle nás, od počátku věků, všech tak stejných, vpravo, vlevo i uprostřed, bojujících jménem své vlastní pravdy jen o ten svůj krajíc, jedni proti druhým. Ti vlevo proti těm vpravo a ti vpravo proti těm vlevo. A stejně tak v náboženství, křesťané proti muslimům, muslimové proti křesťanům. A bílí proti černým a černí proti bílým a VŠICHNI PROTI VŠEM PROSAZUJÍ JEN SEBE. Zachrání nás ale jedině spolupráce a nikdo to za nás neudělá.


Při současném chaosu a devastaci všech hodnot a při konkurenci politických stran by i přímá demokracie byla stejnou anebo ještě větší katastrofou, než ta zastupitelská, zatímco každý vládnoucí systém postavený na opravdových hodnotách by byl přijatelný. Bez zákonných ustanovení hodnot k životu bezpodmínečně nutných, by demokratická vláda lidu, s jeho maximální účastí na politických rozhodnutích byla tím nejhorším, co by nás mohlo potkat. Co dobrého se dá čekat od lidí manipulovaných a deformovaných lživým bulvárem?


Veřejnoprávní zpravodajství musí obsahovat pouze fakta, nikoli přání redaktorů. Manipulace je stejné zlo jako cenzura. Výsledkem obojího je zamlčená pravda.


Postavit se proti nespravedlnosti nátlakem na vládu my občané můžeme, ale to je všechno, co můžeme. Nepatří nám vůbec nic, i my jsme jejich majetkem a dělají si s námi jen to, co sami chtějí, protože si podřídili všechno, sdělovací prostředky, policii, justici i armádu. Systém produkující zlo nás před zlem neochrání.


Nechat se manipulovat, vyprovokovat k násilí, ničit a zabíjet se, umírat v ulicích pro jejich nečisté mocenské zájmy, to je předpokládanou součástí imperialistického projektu. Nejen marné, nýbrž především krajně nezodpovědné je vynakládat síly a vyčerpávat se občanským odporem proti přesile tohoto zrůdného projektu na ovládnutí světa a získání absolutní politické moci nad všemi jeho nerostnými zdroji, bez sebemenší naděje na vítězství. Občanský odpor se od roku 89 ukázal být bojem zbytečným, předem prohraným, petice a protesty v lepším případě nic zásadního k lepšímu dosud nezměnily a nezmění, v horším, odhodlaný nátlak rozpoutává občanské války, a výsledky jsou vždy stejné. Zástupy mrtvých. Z občanů jsou rozdrcení, poražení "povstalci a teroristé" kteří proti globální vojenské přesile a moci nadnárodních monopolů nemají žádnou šanci. Válečné konflikty pod záminkou šíření demokracie jsou prospěšné k tomu, aby nadbytečné zboží, které lidé nemohou skoupit, protože nemají peníze, se hromadným ničením stalo opět vzácné.Jako však zbytečnou obětí jsou promarněné ztracené životy, tak ubohé by bylo nedělat nic a spoléhat se jen na milost zla, které nás přemáhá a drtí.


Potřebujeme skromnou, pracovitou vládu. Jediným možným způsobem, jak získat do vlády ty nejlepší z nás, kteří se neptají, co za to, ale co s tím, příkladné morální osobnosti, které by s pochopením a znalostí potřeb našich jako i svých, řídili a vedli službu věcí veřejných spravedlivě a jak odradit od touhy po moci potenciální kariéristy, je stanovit odměnu za dobře vykonanou práci, asi tak … kolem průměrného platu? pro poslance. Peníze na služební cesty a nutnou prezentaci ze státní pokladny, proti daňovému dokladu, kterým je faktura nebo účtenka, která má zákonem stanovené náležitosti.


A na základu spravedlivých pravidel, která budou respektovat všichni, malí i velcí, bílí i černí, vzdělaní i negramotní, chudí i bohatí, ať si každý v mezích spravedlnosti dělá, co chce, a co umí.Kde zvítězila pravda, spravedlnost a láska, tam pro lež, bezpráví a nenávist není žádné místo. Proti jednohlasně vítězné jedné jediné straně dobra, menšina opozičního zla nebude mít už šanci podvádět, loupit, devastovat a škodit člověku i světu.


Přirozenou touhou a právem člověka je svobodně tvořit, milovat a žít. Je čas oddělit pravdu od lži a jednohlasně uzákonit na všechny stejný metr. Pak dostačujícím tlakem každého člověka na svém místě, vzdělaného i nevzdělaného, bohatého i chudého, bude jeho vlastní svědomí. A co nezvládne svědomí, to ať napraví spravedlivé zákony a justice.
Krysí ráj na dohled?Omyl, pane Mitrofanove, žádný krysí ráj na dohled ale konec nadvlády všech potkanů a krys ze všech politických, náboženských a světových stran. Ano, inspirace krys je zřetelná velice. Jsou to všichni ti povýšení a nesnášenliví, nenávistní, kteří působí roztržky na straně jedněch proti druhým. A jsou to jak potomci hlasitých podporovatelů vraždy Milady Horákové, tak i podporovatelé zločinců a vrahů Mašínových, kteří jenom vraždili, a nevinné lidi, oni žádný odboj nevyhlásili, oni byli jenom vrazi, kteří se prostříleli na Západ.

I Vy jste jedním z obratných krysařů. Všechny vládnoucí systémy a jejich konvence měly v dějinách světa své místo a význam, vznikaly a zanikaly na základě myšlení a potřeb doby, jako nutnost vývoje. A jako všechny předchozí tak i kapitalismus už veškeré dobro vyčerpal, plodí jen zlo, nemilosrdně nelidsky zašlapal do země poslední zbytky morálních a lidsky kulturních hodnot. Pracovaly na tomto úpadku postupně všechny vládnoucí systémy, protože každá ideologie, každý -ismus, slouží jen určité skupině lidí jedněch proti druhým.

Podněcování nenávisti jedněch proti druhým je příčinou dalších zločinů, dnes se záměrem vyprovokovat Rusko k rozpoutání třetí světové války, za účelem moci chtivě světovládné obnovy krachujícího kapitalismu.

Válce musíme zabránit!
"Chtějí, aby z nich šel strach. Jsou však ubozí a směšní. Strach ale musíme mít z jejich dnes již zcela otevřených sponzorů zpoza Atlantického oceánu a z Bruselu. Po roce od Majdanu je válka, na kterou nás mají připravit zdejší Páté kolony, blíž, než kdykoli po roce 1989. Musíme jí za každou cenu zabránit."


Onkologové už teď vědí, kolika lidem a s jakou diagnózou budou muset letos říct: Máte nádor. A vědí to prakticky na pacienta přesně, v konkrétních krajích i co do jednotlivých fází nemoci, v níž se na nádor přijde. Jen letos přibude přes 77 tisíc pacientů s rakovinou.

Víme tedy, jak se bude v Česku vyvíjet počet nemocných s patnácti nejčastějšími nádory. Letos se dozví diagnózu rakovina přes 77 tisíc lidí. Na konci roku tak bude s touto rakovinou žít a bojovat celkem 450 tisíc pacientů.
Jaké je skutečné pozadí kauzy Uříznutá ňadra Angeliny Jolie? Miliardový byznys s oklamanými ženami a s genovými patenty.

Mike Adams Média hlavního proudu dál vedou kampaň, která má vyděsit a pobláznit zdravé ženy. Nahnat je do ordinací k nebezpečnému experimentu.

Ženy musejí být jednohlasně mystifikovány. Na celé "operaci" proto spolupracují nejen soukromá, ale stejně tak veřejnoprávní média. V pozadí víc než jen biliony dolarů.

Oznámení Angeliny Jolie, že hodlá podstoupit oboustrannou mastektomii (chirurgické odnětí prsu), přestože rakovinu prsu nemá, není onou nevinnou, spontánní, "statečnou volbou", jak celou věc vylíčila mainstreamová media. Časopis NaturalNews zjistil, že vše souvisí jednak s PR kampaní komerčních firem, plánovanou mnoho měsíců dopředu, ale také s očekávaným rozhodnutím Nejvyššího soudu USA o legálnosti patentu na lidský gen ovlivňující vznik rakoviny prsu, nazvaný BRCA1. Zkoumání této kauzy se mainstreamová media pečlivě vyhýbají. V pozadí této kauzy, objevíte totiž brzy mnohem víc než jen nevinně vyhlížející ženu, která dospěla k nějaké "volbě". To, oč tu jde, jsou bilionové zisky plynoucí z pečlivě naplánované a naaranžované PR kampaně, jejímž cílem je manipulace myšlením žen."