Červenec 2014

Slepý a chromý

10. července 2014 v 17:49 Půlnoc nad knihami

"Abychom se bránili hlouposti, k tomu nepotřebujeme víc intelektu, ale jiný druh charakteru."


(Erich Fromm)


"Jistota, že jsme inteligentnější, než ostatní je povážlivá už jen proto, že ji sdílí tolik pitomců."

(Albert Camus)


"Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora."


"Hlupák zvýší hlas, moudrý se usměje."


"Blbec nikdy nepřichází vstříc. Vždycky se postaví do cesty."

(Josef Poláček)


Hloupost je to, co je snadnější vymyslet než pochopit.

(Patricie Holečková)


Hloupost se projevuje dvojím způsobem - bud mlčí, nebo je výmluvná. Mlčenlivá hloupost je snesitelnější.


"Chytrý se nedopouští malých hloupostí."

(Johann Wolfgang Goethe)


"Nafoukaný hlupák je ten, kdo se pokládá za chytřejšího než ti, kteří jsou stejně hloupí jako on." (André-Pierre Dac)


"U hlupáků jazyk předhání myšlenku."

(Sokratés)


"Hlupákovi vjede pří každém vtipném slově děs do údů."

(Hérakleitos)


"Jedna z největších civilizačních pohrom - učený hlupák."

(Karel Čapek)


"Učený hlupák je větší hlupák než hlupák nevzdělaný."

(Moliére)


"Učený hlupák píše svoje nesmysly lepším stylem než hlupák nevzdělaný. Nejde však o nic menší nesmysly."

(Benjamin Franklin)


"Střezte se šlápnout na nohu vzdělanému hlupákovi. Jeho kousnutí je nevyléčitelné."

(Paul Gauguin)


"Učinit jednoduché těžko srozumitelným - v tom je genialita hlupáků."

(Gerhard Branstner)


"Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev."

(Karel Čapek)


"Hlupák je nebezpečný teprve ve chvíli, kdy si myslí, že je génius."

(František Vymazal)


"Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost."

(George Bernard Shaw)


"Smutné je, že hlupáci jsou tak sebejistí a lidé moudří tak plni pochybností."

(Bertrand Russell)


"Nejlepší odpovědí hlupákovi je mlčení."

(Titus Lucretius Carus)


"Hloupost má srdce na jazyku, moudrý jazyk v srdci."


"Hloupému člověku nejvíce prospívá, když mlčí. Kdyby to však věděl, nebyl by už hloupý."


"Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném."


"Ne moudrost, hloupost je umíněná."

(Sofoklés)


"Umíněnost a zarytost jsou nejlepší důkazy hlouposti."

(Michel de Montaigne)


"V každé době museli malí pykat za hloupost velkých."

(Jean de La Fontaine)


"Hloupost je lenost ducha a lenost hloupost těla."

(Lucius Annaeus Seneca)


"Klepneš-li džbánem o hlavu a uslyšíš dutý zvuk, nemusí to ještě znamenat, že je prázdný džbán." (Baskické přísloví)


"Nikdy nepovažuj za zlý úmysl něco, co lze dostatečně vysvětlit prostou blbostí."


"Hloupost je stručná a bez lsti, kdežto rozum se vykrucuje, rozum je podlec; hloupost je přímá a poctivá."

(Fjodor Michajlovič Dostojevskij)


Rozeznat nevědomost od hlouposti snadné není. A ani nutné. To je osobní záležitost svědomí každého jednoho. Srdce člověka se má stát korábem, v němž budou zachráněni nevědomí, o kterých je psáno: Bůh ví, z jakého temného hrobu je vysvobodil. Proto povinností silných je nést slabé.


Slepý a chromý


Adalbert Stifter

To slepého s chromým náhodou

svedla kdysi cesta nad vodou.

Zůstali stát. A slepý praví:

"Má tu být hluboko, co já vím.

Potok, co před sebou ty vidíš,

sotva mou důvěru kdy sklidí.

Jen tráva zlehka zakrývá

tu a tam, co se podíváš,

hloubku, kam při nejistém kroku

bych snadno spadl do potoku.

To jenom proto napadlo mi,

že jsem slepý." Dí nato chromý:

"Proboha, cožpak lišíme se?

Mně jedna noha neunese;

Prvá je slabá, druhá chromá:

co mně však chybí, ty zato máš.

Tvá ramena jsou samá síla,

aby mne vzhůru vysadila

a zdravé oči mám zas já.

Vezmi mě tedy na záda,

budu ti říkat kudy kam."

Najednou nebyl žádný sám,

stalo se po chromcově přání,

přešli vodu bez zaváhání.

Zvládli to snadno bez závrati.

Lidé! Na všechny z nás to platí:

druh druhu pomoz v každé době
Prevence

5. července 2014 v 16:55 Věda a víraNepotěšila jsem starší sestru. Telefonovala a říkala, že naše neteř, ta co je po onkologické operaci, jde na další, preventivní operaci, nechá si vzít druhé prso a pohlavní orgány. Připadá mi to strašné, nechat se rozřezat když to není nutné a vůbec tomu odborně nerozumím, mám ale za to, že ta rakovina může a nemusí propuknout přece i jinde, v jiné části těla. "Nebyla by v tom případě jistější euthanasie?" A došla řeč na preventivní prohlídky a na mamograf, tak jsem řekla, že vyhledávat nemoci nechodím. Řekla jsem to s úsměvem, ale sestra to neunesla a zavěsila předčasně.


Tvůj přístup nemohu hodnotit jinak než slovem - neodpovědná. Takových žen je habaděj co už nemají dělohu a vaječníky. Mimochodem - odebrání těch orgánů vůbec ženu nediskvalifikuje ani jako sexuální objekt. Nechce se mi o tom psát, protože vím, na jaký prudký nesouhlas v tvém případě narážím, ale navrhovat euthanazii...tak to je opravdu silná káva i pro mě.Vůbec není řeč o diskvalifikaci, když jde o nutnou záchranu života. A chápu, že byla pro neteř první operace nutná. Ale pak se zúčastnila toho výzkumu, zadarmo nás chtějí vyšetřit všechny a zjistit, ze které strany je to dědičné. No samozřejmě z naší strany. Taťka i jeho maminka, moje babička, zemřeli na rakovinu. Z druhé její strany od otce se umíralo na infarkt. Ale to bych si musela nechat uřezat hlavu, proč dělohu, když taťka měl rakovinu mozku? Prostě preventivní operace mi nedává smysl, je zbytečná.


Inu, řekl bych, že si dost troufáš. Jak to víš tak jistě, že nemá? Zatím neumíme rozpoznat rakovinný nádor, který má méně než 10 milionů buněk. A jestliže se jedná o výzkum, tak myslíš, že výzkumníci mohou jen tak "mýr nix, dýr nix" navrhnout řezání do lidí? Že to nemají před tím stokrát ověřené na zvířatech? Možná - připusťme to, že existuje možnost, že se ti výzkumníci, ty desítky a možná stovky doktorů mýlí a že to ohrožení ve skutečnosti neexistuje. Jsme my Ty nebo Já Ti, kteří o tom rozhodnou? Jsme lepší a víme toho více než oni?


Když říkám nemá, vycházím z toho, že jí ji tam doktoři nenašli a že jde na operaci preventivně. Samozřejmě to ohrožení je reálné pro všechny, za předpokladu dědičnosti i pro mne, s tím souhlasím. Ale když podle Tebe ta prevence není přehnaný nesmyslný strach, ale je nutná, tak "já si teda tu hlavu raději nechám uříznout a škoda, že to nevěděl taťka. Jistě také by si ji nechal uříznout", a tu rakovinu by nedostal.

No, hlavu by mi asi neuřízli, ale kdybych si v souvislosti s tím výzkumem, do kterého můžeme jít my všichni její příbuzní zadarmo, chtěla nechat uřezat prsa, protože to dědičné ohrožení po taťkovi a po babičce je reálné, tak Mýr nix, dýr nix by doktor jistě řezal ochotně, protože za tu operaci má pěkný balík. Rakovina se musí, pokud to jde, vyoperovat, ale každé rozřezání těla je škodlivé a proč řezat tam, kde ta rakovina není? Neteř si odbyla operaci, chemoterapie a je relativně zdravá. Je to nelogické.Řekl bych, aniž Ti chci něco vyvracet, že paušalizováním doktorům ubližuješ. Jak už jsem říkal - já osobně považuji doktory za intelektuální řemeslníky. Ale systém jejich vzdělání, Hippokratova přísaha a další z těch, co znám, udělal altruisty. Samozřejmě, že v dnešní době se nějak živit musí, ale nepoznal jsem doktora, který by ve chvíli, kdy o něco jde, koukal na peníze. Je ale možné, že je ta naše doba nakonec "vychová" tak, jak to předkládáš. To nepopírám. Ale zatím jsem se s nimi nepotkal.


Oni ti doktoři asi věří, že to tak je dobře, ale farmaceutický průmysl také musí prosperovat. Nedávno jsme to četli o vitamínu C v souvislosti s výzkumem rakoviny a nezájmu, protože to je pro ně metoda nevýnosná.

A nechala se nachytat neteř jako já, když mi srovnali zlomenou pravou ruku v zápěstí a řekli, že je srovnaná, ale že by se to třeba možná mohlo i pohnout a že jistější by bylo zpevnit ji dráty. A způsobila jsem bolavé zlomené ruce zbytečné problémy a bolesti navíc, když se uvolnily a pohnuly ty dráty, bylo to bolestivé, držela jsem ruku přitisknutou nehybně, ochrnula mi a zakrnělo rameno. Levá ruka, kterou jsem kdysi také měla zlomenou, nesrostla úplně rovně, ale byla a je bez problémů.

No chybami se člověk učí, pravá dnes už také funguje, už jsem ji rozcvičila. A všechno špatné je k něčemu dobré. Naučila jsem se používat obě ruce, levou stejně jako pravou :-)

Pro jistotu ještě vysvětlení k výše zmíněné euthanasii, protože ani můj nejlepší kamarád v zápalu boje v diskuzi nepoznal, že byla myšlena ironicky s notnou dávkou nadsázky. Euthanasii totiž absolutně vůbec neuznávám.