Dětská pornografie

6. června 2014 v 13:12 |  Politika

Zákon je tehdy zákonem v pravdě, když usiluje obecnému dobru napomáhat a zlu zabránit.


"Necháš-li rozmnožit šváby, zrodí se práva švábů. Je zřejmé, jaká. A zrodí se písně, které je budou oslavovat. A zpívat o velikém dramatu švábů, ohrožených vyhynutím. Být spravedlivý, k tomu je třeba volit. Spravedlivý k archandělu, nebo spravedlivý k člověku? Spravedlivý k ráně, nebo k zdravému tělu? Proč bych měl poslouchat člověka, který mi cosi vykládá ve jménu svého moru? Ale budu ho léčit kvůli Bohu. Neboť i on je příbytkem božím. Ale ne tak, jak si přeje, neboť to z něho hovoří vřed. Až ho však očistím a omyji a poučím, pak bude jeho přání jiné a on sám zavrhne člověka, jakým byl. Proč bych měl tedy být spojencem tomu, kterého on sám zavrhne? Proč bych mu měl bránit, aby se zrodil a nabyl krásy? Proč bych měl stranit tomu, co je, proti tomu, co bude? Proč bych měl stranit tomu, co živoří, proti tomu, co je mocné a co trvá?" (Citadela)

Sexuální úchylka je ohavnost a každá myšlenka v sobě chová zárodky skutků, proto dobré příklady a dobrá slova a krása v umění, neomylně vedou k dobrým skutkům a naopak, pohled na ohavnost probouzí v duši ohavnost. "Nejlepší umění je to, které se nejvíce podobá dobrým skutkům. Takové nás tříbí, povznáší a podporuje, takové rozšiřuje názory a uvolňuje ducha, způsobuje jasnou mysl a klid povahy" řekl už v 18. století Samuel Smiles. A podobně to před ním řekl i Platon: "Jestliže kdo zná, co je krásné ve zpěvu a tanci, ten také ví, kdo je a kdo není správně vychován."

Bůh stvořil člověka čistého a dal mu všechny podmínky zdravého důstojného života, a co jsme z nich udělali, to máme. Zdravý člověk ovládá své pudy a není úchylný. U někoho to může být jen nevychovanost? Nevím, ale vím, že to je Boží dopuštění.

"Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství … Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti, a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost. Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší. Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, lest, zlomyslnost, jsou donašeči, pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování. Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují." (Řím. 1:22-32)

Nedávno jsem kdesi ironicky napsala, že ve světě, který se zbláznil, protože člověk už nerozezná dobré od špatného, se nedivím, že si homosexuálové prosazují svá práva. Když má oporu v zákonu o rozvodu citová nestálost a pohlavní nečistota, která je hlavní příčinou nevychovanosti dětí a neúcty dětí k rodičům, proč by jiní sexuální devianti měli být "diskriminováni"? Ať vyjdou do ulic vybojovat si "svoje práva" a po nich by mohli následovat jejich příklad i pedofilové. A vida, už je to tady. Zatím ještě ne v ulicích ale v zájmu Pirátů, které jsem kdysi chtěla i volit.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama