Radostné Velikonoce

17. dubna 2014 v 10:18 | Friedrich Schiller |  Vzpomínky, poděkování a přání

Na radost
Radosti, tys božským vznětem,

dcerou z ráje - vzrušením,

opojeni jdem tvým světem

k nebeské tvé svatyni.


Kouzlo tvé teď sdružit přijde

ty,

jež doba dělila:

v bratry zrají všichni lidé

tam,

kde peruť tvoje vlá.

Milióny v náruč jednu!

Toto políbení všem!

Sbratřením svým dospějem

K Otci, jenž dlí v nadehvězdnu.
Ten, kdo štěstím by si výskal,

že mu přítel bratrem je,

ten, kdo vzácnou ženu získal,

ať si s námi zapěje!

I ten, kdo jen jedné duši

na světě se bratrem stal.


Kdo to nedokázal,

ruší náš zpěv,

s pláčem musí dál.

Každý z kruhu světa všeho

láskou k bližním dej se vést!


Vede nás až k týnu hvězd,

Kde je sídlo Neznámého.

Všichni tvorové zde pijí

radost z ňader přírody,

její stopy svými kryjí

všichni dobří, všichni zlí.

Polibky nám révu dala,

přítele, jemuž jsme vším,

slast i červa ovívala

jak trůn Boží cherubín.Skláníte se milióny?

Tuší svého Tvůrce svět?


V nadehvězdno řiď svůj hled,

nad hvězdami má své zóny.

Radost značí vzpruhy cenné

v přírodě a vývoji.

Radost, radost kola žene

v obřím světa orloji.

Květy láká ze semene,

slunce vábí nad obzor,

vesmírem své sféry klene,

které neshléd lidský tvor.


Jak ta slunce letem pílí

skvělou dráhou nebeskou,

spějte, bratři, cestou svou,

jako rek jde jaře k cíli.

Ze zrcadla pravdy skvoucí

usmívá se na vědce,

na štít ctnosti přehoroucí

trpitele vyvést chce.

Na slunečné hoře víry

vlajky její zavlají,

z puklé krypty uzříš lyry

sboru andělů kol ní.Milióny, pro člověka

trpte dál pro lepší svět!


Nahoře, nad sférou hvězd

Božská odplata vás čeká.


Bohům nelze odpláceti,

krásné je jim roven být.

Žal a bída budou směti

s radostnými radost mít.

Pomsta z hněvu buď nám cizí:

Tomu, kdo nám ublíží,

ať pak slzy z očí zmizí,

Ať ho lítost netíží.

Knihu vin už zničme všude,

usmířen buď celý svět!


Bratři, Bůh nad sférou hvězd

naše soudy soudit bude.


Radost v poháru se třpytí,

krve z hroznů je v ní dost,

aby vrah moh soucit píti,

zoufalec pak hrdinnost.

Bratři, vstaňme s plnou číší,

pijme víře na počest,

dobrá vůle že nás sblíží,

vznět nás vznese k výši hvězd.


Toho sbory hvězd jejž chválí

v chóru s hymnou andělskou,

dobrou vůli jeho, svou

Přípitkem jsme v jedno spjali.

Chtějme pevnost v utrpení,

pomoc, kde lká nevinnost,

sliby plnit do umdlení,

ke všem sklenout pravdy most,


projevit svou hrdost muže

i před trůnem královským,

zásluze vždy podat růže,

zánik přivodit všem lžím.


Přísahejte v svatém kruhu

všem a každý sobě sám,

i nadhvězdným výšinám,

v slibu stát vždy druh ke druhu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama