Dopisy Karlu Čapkovi - dopis první

27. dubna 2014 v 14:48 |  Dopisy Karlu Čapkovi

Zatoužila jsem vypovídat se. Každému, kdo rozumí. Vím, že vedle Tebe, Karle Čapku, mnozí by rozuměli, například Antoine de Saint-Exupéry, Carl Gustav Jung a další. Ale psát budu Tobě, protože píši česky a tím jsme si o něco blíž. Budiž tato korespondence oslavou lidství, čistých úmyslů, vzácných myšlenek a slov ke slávě Boží.

"Opisovat z jedné knihy je plagiát. Ze dvou knih esej. Ze tří knih disertační práce. Ze čtyř knih pátá učená kniha."

"Tak už jsem viděl Jih i Sever, mohutné dílo slunce i ledu. Ve světě je překrásně, ale vzpomenu-li na krotké louky a lesy a potůčky u nás, dal bych tomu přednost před palmami, kaktusy, ledovci i vodopády. Naše příroda není velepříroda a naše země není velezemě a proto snad potřebuje a má tolik naší lásky."

"Tys příliš miloval a toužil rozumět

a příliš uznával jen Boží slávu.

Tys příliš v úctě měl myšlenky, cit a lidi.

Tys příliš miloval a dnes se nenávidí."

(Olga Scheinpflugová Karlu Čapkovi)

A nenávidí se čím dál víc. To je ale důvodem k zamyšlení, ne k odsouzení. Po lásce, po štěstí všichni toužíme a přesto jsme častěji zraňováni než milováni, opouštíme a býváme opuštěni. Proč?

Že by pro tato slova evangelia?

"Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a 'nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina'." (Lukáš 12:32-42)

"Blaze však těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími." (Matouš 5:9)


Ano, je tomu tak jak jsi napsal: "Nechte Pána Boha na pokoji a netahejte ho do našich mizerností. Dal nám lidem všechny podmínky slušného života a má se ještě starat o to, co jsme z nich udělali!

Dostali jsme všechny podmínky slušného života a zneužili a prohospodařili jsme je my, ne On. A jenom na nás teď je, co s tím uděláme, jak to napravíme. Bůh je věrný, a když se k Němu v pravdě vrátíme, vrátí se On k nám.


"Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. … Bůh pokoje bude s vámi." (Filipským 4:4-9)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama