Tvým manželem ...

20. března 2014 v 17:02 |  Píseň novou

Ježíš jí řekl: "Jdi, zavolej svého muže a přijď sem!" Žena mu odpověděla: "Nemám muže." Nato jí řekl Ježíš: "Správně jsi odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To jsi řekla pravdu." Jan 4:15

"Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil …" (Izajáš 54:5)


"Jako laň

Dychtí po bystré vodě

Tak dychtí duše má po Tobě, Bože!

Po Bohu žízním.

Po živém Bohu.

Kdy se smím ukázat

Před Boží tváří?"


Pochopit Tvoji velikost

Lidským způsobem myšlení nelze.

Proto chci překročit hranici

Omezenou rozumem.

Toužím dosáhnout nedostupných výšin Tvé moudrosti srdcem,

tepajícím v rytmu Tvé lásky. 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama