Naplnění veškerou Boží plností

8. května 2013 v 20:12 |  Na počátku bylo Slovo

"V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství." (Efezským 2:14-16

"Uvedu do vás lidi, lid můj Izraelský a budou tebou dědičně vládnout, a budeš jim za dědidictví …" (Ezechiel 36:12)

Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ale pohané jsou jednotělní - Proto Bůh dvojí spojil v jedno a nyní je Duchem zjeven na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil…

Proto klekám na kolena před Otcem Pána našeho Ježíše Krista, aby pro bohatství své slávy ve vás svým Duchem posílil a upevnil vnitřního člověka. Kristus ať vírou přebývá ve vašich srdcích, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce byli zmocněni se všemi svatými pochopit, co je to šířka a délka, výška i hloubka lásky Kristovy, která převyšuje každé poznání, a abyste byli naplněni veškerou Boží plností. Tomu pak, který může učinit nade všechno víc, než zač my prosíme a co chápeme, jemu budiž sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení všech věků! Amen." (Efezským 3:4-18)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama