Namísto otců budeš mít syny

8. května 2013 v 20:13 |  Na počátku bylo Slovo

"Proto opustí člověk svého otce i matku a připojí se ke své ženě, a budou dva jedno tělo. Tajemství toto veliké jest, ale já pravím o Kristu a o Církvi." (Ef. 5) "Neboť vás miluji Božím milováním. Zasnoubil jsem zajisté vás čistou pannu oddati jednomu muži, Kristu." Jako Duch svatý je muž a Církev je žena, tak duše každého člověka obrazně je žena a Duch je muž.

Ježíšova duše první ze všech se sjednotila s Duchem svatým. "První člověk Adam se stal duší živou' - poslední Adam je však Duchem oživujícím."

Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní." (Zjevení Janovo 22:16)

Ježíšova duše je Hvězda jitřní a Duch svatý je ženich. A tak i duše kněze či kazatele, nezrozená ještě z Ducha svatého, může být "ženou, které není dovoleno učit." Proto Ježíš začal v moci Boží působit veřejně a uzdravil každou nemoc v lidu teprve, až vyšel z pouště a andělé přistoupili, aby ho obsluhovali. V Kristu pak není ani žena, ani muž, všechno ve všem je Kristus. Tedy i duše ženy zrozená z Ducha svatého může být povolána podle I. Timoteovi 3:1-16, když jejím prostřednictvím promlouvá Duch svatý. V každém pokolení vchází do svatých duší a vytváří Boží přátele a proroky.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama