Království Boží

8. května 2013 v 20:14 |  Na počátku bylo Slovo

Výklady Ježíšova učení a cesty k Bohu jsou různé, mnohdy vzájemně si odporující, v tom základním se ovšem zabloudit nedá. Zlatým pravidlem všech náboženství je: "Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se chovali oni k tobě."

Povinností každého člověka je respektovat dané zákony. Morální povinností člověka je jednat spravedlivě. A je jen jedna jediná "Těsná brána a úzká cesta, která vede k životu, …" tou cestou je láska k Bohu a bližním a bližní je přítel i nepřítel.

To je ta jediná cesta vedoucí k životu, kterou málokdo nalézá, a jenom na této cestě odpuštění a lásky se naše rozdílné názory sejdou anebo rozejdou. Kdo nenávidí, je vrah. A nezáleží na tom, jestli nenávidíme jednoho člověka nebo celé velké skupiny lidí z politických, náboženských či rasových důvodů.

Totiž kde je roztržka, tam není Bůh. Sami nevcházíme a hledajícím vejít bráníme. "Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu." A dnes obdobně: Já jsem katolík, já protestant atd. "Je snad Kristus rozdělen?" Kdyby vládl mezi námi Boží pokoj, byla by na všechny vylévána hojnost Ducha svatého.

Dokud my věřící neukážeme osobním příkladem jednoty už tady na zemi, že nebeské království je královstvím míru, pokoje, lásky, přátelství a spravedlnosti, tak děláme z Boha lháře, a svět neuvěří, že Bůh je a že je Všemohoucí. Je třeba sjednotit se ve jménu Ježíše na úzké cestě odpuštění a lásky, spojené svazkem pokoje, a vrátit Bohu slávu a moc.

"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat; ani se nedá říci: 'Hle, je tu' nebo 'je tam'! Vždyť království Boží je mezi vámi!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama