Cesta

15. května 2013 v 12:39 |  Politika

Nová cesta bezpodmínečně vyžaduje, bez ohledu na příslušnost k politickým stranám či církvím, spojit se a vytvořit z už existujících profesních a zájmových organizací i všech politických stran a občanských iniciativ jedno veliké hnutí nás všech, ze kterého si bez trapných a drahých volebních kampaní vybereme osobnosti ne podle bohatství, ale podle způsobu života, ty nejlepší z nás, příkladné osobnosti, zástupce a odborníky tak, aby s pochopením a znalostí našich jako i svých věcí a potřeb vládli spravedlivě. Aby o podnikatelích rozhodovali podnikatelé, o dělnících dělníci apod. Sejděme se u jednoho stolu nad volebními programy a návrhy všech a vyberme to co je prospěšné, dobré a nutné a zrušme všechno špatné, co škodí.

Na všechny stejný metr. Dost bylo prospěchářů, hrabajících do vlastních kapes. Dost bylo těch, kteří uznávají pro sebe jen práva a pro ostatní povinnosti. Potřebujeme skromnou, pracovitou vládu. V žádné slušné rodině nespávají rodiče ve vile a děti pod mostem, ale v domácnosti se chudoba i bohatství týká všech jejich členů, a nemůže tomu být ani v zadluženém, ani v prosperujícím státu jinak.

Jediným možným způsobem jak získat do vlády lidi, pro které na prvním místě je prospěch věcí veřejných, a jak odradit od touhy po moci potenciální kariéristy, je stanovit odměnu za dobře vykonanou práci asi tak kolem průměrného platu pro poslance. A peníze na služební cesty a nutnou prezentaci ze státní pokladny proti daňovému dokladu, kterým je faktura nebo účtenka, která má zákonem stanovené náležitosti.

Zachrání nás jedině spolupráce a nikdo to za nás neudělá. Ty máš jiný názor? Jiné přesvědčení? V pořádku, já také. Měj si je ale sám pro sebe před Bohem a lidmi stejnými, jako jsi ty, a tvá pravda ať se ukáže příkladným způsobem života, a ne prosazováním sebe za peníze druhých. Nutně potřebujeme uzákonit spravedlivé zákony a pravidla, která bude respektovat vláda i občané, a pak ať každý v mezích spravedlivých zákonů dělá co chce a co umí.

Základem politické moci je moc ekonomická. Proto žádná demokracie není tam, kde není třídní rovnost. Člověk člověku rovný není. Nejsme všichni stejně chytří, silní a krásní. S tím se nedá nic dělat, to je nutné pouze respektovat. Jde ale o to, abychom všichni měli před zákonem stejná práva a povinnosti. Dostane-li se dítěti slušných ale chudých rodičů nadprůměrných schopností, musí mít stejný přístup ke všem veřejným institucím. Dokud budeme chudí a bohatí od narození, nemůže existovat - vedle rovnosti druhá nejdůležitější zásada demokracie - svoboda. A bez svobody není žádná mravnost. Diktatura obohacující se menšiny na úkor většiny je příčinou rozkladu posledních zbytků morálních hodnot. Bez zábran se okrádáme a zabíjíme zákonem džungle.

Nespravedlivé rozdělení majetku, obrovská výrobní kapacita průmyslu, docházející energie a suroviny zdevastované Země, to vše vede k nepřetržité válce, která už začala a v zájmu života je nutné ji zastavit, dokud je čas! Válečné konflikty pod záminkou šíření demokracie jsou zneužity jen k tomu, aby nadbytečné zboží, které lidé nemohou skoupit, protože na to nemají peníze, se hromadným ničením stalo opět vzácné.

Demokracie sama lidi nevychová. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školou, státní správou, literaturou, žurnalistikou, církví atd. Tomu demokracie nepřekáží. Demokracie je majorita vedení. Kdo a jací jsou dnešní vůdcové? To co předvádějí současní vládní činitelé, patří k soudu a ne na prezentaci.

Je čas přestat se zabývat zločiny komunismu, více než dvacet roků bylo dostatečně dlouhým časem k vyúčtování a kapitalismus se těm komunistickým zločinům už bohatě vyrovnal. Je ale o to nebezpečnější, že pod rouškou demokracie a svobody ve velkém produkuje zástupy nezaměstnaných, chudých, zadlužených, bezdomovců, sebevrahů a zločinců.

Minulý režim se alespoň o lidi postaral. Když jsme však usoudili, že jdeme špatným směrem, všechno jsme zničili a co místo toho? Skupina finančníků, zajišťujících si na účet ostatních svůj zisk. A lidé ve vládě za tímto účelem vytváří zákony a řídí rozvoj narkomanie, kriminality, korupce, prostituce, psychických depresí, vražd, sebevražd, zhoršování ekologie a vymírání lidstva.

"Politování hoden není každý, kdo hladoví nebo něco takového trpí, nýbrž ten, kdo žije rozumně nebo se vyznačuje nějakou dobrostí nebo její částí a přitom má údělem nějaký neblahý stav, proto by bylo s podivem, kdyby takový člověk v ústavě a obci jen prostředně uspořádané byl docela bez pomoci, takže upadl do svrchované nouze. Proto může dát zákonodárce bez obav asi takový zákon: Nikdo se nám v obci nestávej žebrákem, a jestliže se někdo bude pokoušet dělat něco takového, sbíraje si nekonečnými prosbami na živobytí, vyžeňte ho, aby byla země úplně čistá od takového tvora. Neboť špatného je vždy třeba trestat, aby se polepšil, avšak nešťastného ne, z toho totiž není prospěch. Zákony jsou jedině tehdy správné, když dělají ty, kteří je užívají, šťastné. Poskytují totiž všechna dobra." (Platon - Zákony)


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama